Vhledem k tomu, že v tomto prostoru se těžil jemný písek, zbylo z něho jen torzo a archeologové mohli odkrýt jen 62 hrobů ze slovanského období. Nejvýznamnější byl hrob bojovníka s bohatou výbavou milodarů, z ní nejvýznamnější byl meč severského původu. To vše dosvědčuje, že se jednalo o důležité venkovské sídliště a pohřebiště, které v době jeho největšího rozkvětu mohli navštívit soluňští bratři, což sice nelze prokázat, ale ani vyloučit.

Sousoší je dřevěné, postavy v životní velikosti a vytvořil je řezbář a sochař Ivan Šmíd „Dědek". Jejich umístění se nachází nedaleko rozhledny na Nedánově, dobře dostupné, s parkovištěm, možností posezení a líbezného pohledu na vesnici a její okolí. To vše svádělo u příležitosti letošního cyrilometodějského výročí na tomto místě uspořádat, zejména v těchto dnech, slavnostní shromáždění, avšak vzhledem k množství pořádaných akcí tohoto jubilea vedení Techsportu od tohoto záměru upustilo.

Ale i tak toto zákoutí je příležitostí kdykoliv jej navštívit a vzpomenout tam kulaté výročí (1150 let) příchodu svatého Cyrila a Metoděje na Moravu a využít je třeba k tiché meditaci, či malému zastavení a odpočinku.

JAN HORÁK