„Přihlášky najdou na internetových stránkách města Mikulova nebo o ni mohou požádat přímo mě na mailu jadnerkova@mikulov.cz,“ informovala Pavlína Janderková, pořadatelka soutěže na Břeclavsku.

V základním kole soutěže, které se uskuteční pětadvacátého února v sále mikulovského kina, vybere porota tři slečny. „Dívky absolvují test znalostí, rozhovor, zacvičí aerobik a čeká je volná disciplína,“ popsala Doris Popeláková z Občanského sdružení Dívka.

VERONIKA SCHALLENBERGEROVÁ