Mimořádné zaplavování lužních lesů v oblasti Soutoku totiž zahájí ve středu 1. března dopoledne Povodí Moravy s Lesy České republiky. Doplní tím vodu v drobných vodních tocích, mokřadech a tůních. „Odtok zvýšíme na přibližně sto až sto deset metrů krychlových za sekundu tak, aby se voda dostala do lužních lesů. Tam zaplaví tůně, mokřady a louky,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

O povodňování požádaly vodohospodáře Lesy České republiky, které v této oblasti pečují o lužní lesy. „Záměrné naplnění vodních kanálů, toků a tůní zlepšuje v cenném území hydrologické podmínky a tím i stav lesa. Přispěje k tomu i připravovaná výstavba klapkového jezu na Dyji,“ řekl generální ředitel Lesů České republiky Dalibor Šafařík.

Iniciátoři výzvy Zachraňme Soutok předali petici s více než 13 tisíci podpisy ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové. Zleva Dalimil Toman (Hnutí Brontosaurus), Filip Šálek (lesní inženýr), Anežka Bartošová (bioložka), Anna Hubáčková.
Za Soutok bojují i peticí. Plán národního parku narazil, rýsuje se varianta CHKO

Vodohospodáři zvýší odtok z Nových Mlýnů ve středu v deset hodin dopoledne, a to z devatenácti metrů krychlových za sekundu až na sto deset. Budou ho udržovat přibližně dva dny, dokud hladina v nádrži neklesne na kótu 169,90 metrů nad mořem, tedy přibližně o půl metru. „Vodní nádrže Nové Mlýny jsou posledním článkem Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, která nám umožňuje i v poměrně suchém období efektivně nakládat s vodou. V předchozích letech jsme povodňovali v polovině března, kdy už průtoky začaly klesat i ke dvaceti procentům dlouhodobých březnových hodnot. Letos chceme využít hydrologické situace na konci zimy a zmírnit tak negativní vliv sucha na lužní lesy,“ vysvětlik Gargulák.

Zvýšené průtoky v Dyji také zvýší hladinu ve slepých a napojených ramenech podél Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s řekou Moravou. I v těchto místech se zlepší přírodní podmínky. Povodňovalo se už loni, také v letech 2020, 2019 a 2017.

Voda z nádrží pomůže v boji proti suchu na Soutoku.
Voda z novomlýnských nádrží pomůže v boji proti suchu na Soutoku

Jak upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, po dobu manipulace s vodu nebude bezpečné se pohybovat v korytě vodního toku Dyje. Průtok v řece totiž mírně překročí první stupeň povodňové aktivity.

K účelnému využití vody po zimě zejména k posílení zemědělské půdy nabádá generální ředitel Povodí Moravy.„Právě objem vody z jarního tání či zvýšených průtoků by se dal pravidelně využívat k posilování vodního režimu pod Novými Mlýny či k zavlažování suchem postihovaných zemědělských ploch na jižní Moravě,“upozornil Gargulák.

Ochrana Soutoku

Území Soutoku je na seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000 a Česká republika se tak k jeho ochraně zavázala. Břeclavští apelují na ministerstvo, aby zde zřídila řádnou zákonnou ochranu. „Preferujeme variantu CHKO jako nejvhodnější způsob ochrany životního prostředí v oblasti Soutoku. Zřízení by přineslo nové příležitosti v turistickém ruchu, vytvoření dobré regionální značky, která může region dále rozvíjet, rozmanitost zaměstnanosti i nezanedbatelný ekonomický efekt,“ prohlásil místostarosta Břeclavi Jakub Matuška. Samozřejmostí podle něj je, že celý záměr musí být důkladně prodiskutovaný s místním úřadem, lidmi i spolky.