Stalo se tak na základě podnětu ekologického Hnutí Duha. To tvrdí, že kritizované postupy poškozují půdu a ničí vzácné druhy hmyzu a rostlin.

„Udělili jsme zákaz provádět mechanizovanou přípravu půdy pro budoucí výsadbu dřevin. Zakázali jsme i jakékoliv frézování a likvidaci pařezů pod úroveň nula až pět centimetrů nad povrchem okolního terénu,“ přiblížila rozhodnutí ze závěru prosince mluvčí České inspekce životního prostředí Ivana Awwadová.

Zákaz činnosti platí až do doby pravomocně udělených výjimek na ohrožené a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. Konkrétně jsou ve hře roháč obecný, lesák rumělkový, kozlíček jilmový, kuňka obecná, čolek dunajský, bledule letní, ladoňka dvoulistá a sněženka předjarní.

„Mechanizovanou přípravu půdy pro budoucí výsadbu lesních dřevin lze provádět půdní frézou či jiným přístrojem v pruzích o šířce do čtyřiceti centimetrů a hloubce do patnácti centimetrů pouze tam, kde bude prokazatelně doloženo znaleckým či odborným posudkem, že se zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin ohrožené mechanizovanou přípravou půdy na konkrétní lokalitě nevyskytují,“ doplnila Awwadová.

Ekologové mají z takového rozhodnutí radost. „Verdikt inspekce stopl devastaci úžasných lužních lesů. Je to průlom pro ochranu unikátní jihomoravské přírody. Skončí tak pravidelné zabíjení mnoha vzácných rostlin, brouků a motýlů. Zákaz orby a frézování také znamená, že státní lesy tu budou muset začít zdravěji hospodařit a přestat kácet tak velké plochy najednou,“ vyjádřil se Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

„Rozhodnutí inspekce je v jistém smyslu přelomové. Nezbývá než doufat, že jde o první z mnoha kroků na cestě k citlivějšímu hospodaření v našich lesích,“ připojil se také zoolog Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Akademie věd.

Rozhodnutí ovšem ještě není pravomocné. A Lesy České republiky rozhodně neskládají zbraně. Trvají na tom, že jejich hospodaření na Soutoku je v pořádku. „Všechny právní předpisy a rozhodnutí v oblasti ochrany přírody náš podnik zná a ve všech aktivitách se jimi řídí. Zakázané způsoby podnik nepoužívá. Proti nařízení inspekce jsme se odvolali, protože jsme přesvědčeni, že kritizované metody při správném použití nepoškozují přírodu ani neničí vzácné druhy hmyzu a rostlin,“ sdělil mluvčí Lesů České republiky Zbyněk Boublík.

Spor mezi Hnutím Duha a státním podnikem tak skončí u ministerstva životního prostředí. To stanovisko inspekce buď potvrdí, nebo dá za pravdu lesákům.

Lužní lesy pod Břeclaví jsou součástí evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000. Rostou zde nejstarší duby, jilmy a habry v republice. Domov tu má řada druhů flóry i fauny ohrožených vyhubením, pro které se místům nad Soutokem přezdívá Moravská Amazonie. Ministerstvo životního prostředí tady nedávno navrhlo vyhlásit chráněnou krajinnou oblast.

Státní lesy zde doposud velkoplošně těžily dřevo a vytvářely až dvouhektarové holiny. Ekologům vadí zejména použití takzvané celoplošné přípravy půdy, při které lesníci vykácené plochy nejprve těžkou mechanizací přeorali, frézami rozemleli pařezy a pak teprve sázeli nové stromky. Podle Hnutí Duha tak zničili vše, co se nachází ve dřevě pařezů a v zemi do hloubky dvaceti centimetrů.

Lesy argumentují mimo jiné tím, že kritizované techniky jsou mnohem levnější než ty, které by měly začít využívat.