„Občané k chystané krajinné oblasti mají řadu připomínek. Zajímají se nejčastěji o to, jak to bude se stříkáním komárů, jestli budou moct do oblasti jezdit chytat ryby, jestli budou moct v lese těžit dřevo na topení,“ řekl starosta Lanžhota František Hrnčíř.

Vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok je jednou z priorit současného ministra životního prostředí Jana Dusíka. Obce, kterých se návrh týká, obdržely
od Agentury ochrany přírody a krajiny materiál, ke kterému se měly do konce ledna vyjádřit.

Připomínky od svých občanů znamenaly všechny obce regionu Podluží. „Proto jsme měli společné jednání starostů regionu Podluží, na kterém jsme vytvořili dokument, který bychom měli během tohoto týdne odeslat na ministerstvo životního prostředí,“ prozradil lanžhotský starosta.

Návrh chráněné krajinné oblasti nebyl definitivní. Právě naopak. Oslovení starostové měli za úkol chystaný plán připomínkovat. Požádali také o reakce své občany. Ti se ptali třeba i na to, zda bude omezený pohyb po lese.

Připomínky k chystané chráněné krajinné oblasti měli především ti, kteří přírodu v dané oblasti navštěvují nejčastěji. „Od rybářů jsme dostali připomínku týkající se opatření zaměřeného na migraci ryb. I včelaři měli nějaké připomínky. Každého zajímá, jak to bude s jejich činností v lese,“ vysvětlil důvody nejčastějších dotazů starosta.

Své připomínky přidalo i město Lanžhot. „My jsme dostali možnost se k věci vyjádřit. K tomu, co je nám nejasné, k tomu, co bychom chtěli vysvětlit. Protože je to spíše odborný materiál, snažili jsme se na něj reagovat tak, abychom mu všichni lépe porozuměli,“ objasnil charakter připomínek František Hrnčíř.

Chráněná oblast Soutok se bude podle návrhu rozkládat na území přibližně třinácti tisících hektarů. Zahrnovat by měla především lesy a louky a záplavová území řek Moravy a Dyje. Výjimkou je Lednice. Ta má do návrhu zahrnutou i lázeňskou zónu, což by městu mohlo přinést snadnější přístup k evropským dotacím.

PETR KLUSKA