Fatální následky by podle bývalého profesora Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Jaroslava Machovce mohlo mít vyhlášení nové Chráněné krajinné oblasti Soutok. Lednicko–valtický areál by podle jeho názoru v důsledku takového kroku prosazovaného ochránci přírody mohl zmizet ze seznamu světových památek Unesco. Soutok má totiž zasahovat i do jedinečného dědictví Lichtenštejnů.

„Agentura ochrany přírody a krajiny nepamatovala a nepoukazovala ve zprávě o projektu na to, že ze sedmdesáti procent zasahuje do památkově chráněné oblasti areálu. Zkráceně řečeno – jeden rival musí zákonitě ustoupit rivalovi jinému, v tomto případě Unesco vzniku Soutoku,“ zvedl varovně prst čtyřiaosmdesátiletý muž z Lednice.

Podle jeho názoru by v případě vzniku nové chráněné krajinné oblasti došlo v horizontu pěti až deseti let k nenávratnému zničení dnešní podoby zámeckého parku. S následným převládnutím přirozeného přírodního biotopu.

Lednický starosta Libor Kabát profesorovy obavy částečně sdílí. „Plánovaná chráněná krajinná oblast do Lednicko– valtického areálu jednoznačně zasahuje. Jako obec jsme dostali možnost přijít se svými připomínkami. Toho jsme využili. Nicméně na zpětnou vazbu ze strany ministerstva stále čekáme,“ sdělil starosta.

Ten v minulých dnech dokonce oslovil předsedu mezioborové pracovní komise pro Lednicko–valtický areál s tím, aby svolal výjimečnou schůzi věnovanou právě diskutabilnímu plánu Soutoku a otázce hranic chráněné oblasti. „Zámecký park v Lednici je opravdu zahrnut do návrhu. Areál do něj ale zasahuje jen asi z padesáti procent,“ oponovala Jarmila Krebsová z ministerstva životního prostředí.

„Náměstek ministra kultury Zdeněk Novák na semináři k Lednicko-valtickému areálu před třemi lety označil ochranu přírody v podobě chráněné krajinné oblasti za vhodný doplněk památkové péče. Ta totiž někdy disponuje nástroji, které ochraně památek chybí,“ řekla Krebsová a dodala, že Národní památkový ústav tedy s vytvořením Soutoku problém nemá.

Machovec si však stojí za svým. Hodlá oslovit veřejnost, k níž se prý nedostalo dost informací. „Zásadní je, aby si lidé uvědomili, jakým klenotem jsou obklopeni. Je správné, aby byl zničený, řeknu–li to tvrdě, jen kvůli pár broukům?“ rozčiloval se.

Jak doplnil, jeho někdejší profesor Jaromír Šolc zachraňoval zdevastovaný park po druhé světové válce. Machovec mu tehdy pomáhal. „Dnes, po šedesáti letech, cítím jako morální povinnost v jeho odkazu pokračovat,“ vysvětlil.