Smyslem soutěže je ocenit úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých povinností zabývají. „Ocenění chápeme především jako závazek dál rozvíjet náš sběrný systém," sdělil předseda spolku Petr Chlumecký.

Letos Aided založil také Břeclavskou zácpu, pomocí které se snaží řešit dopravní situaci ve městě.