„Od návštěvníků, kteří navštěvují Mikulovsko, jsme zaznamenali zájem o přeshraniční výlety a zejména o návštěvu termálních lázní v Laa,“ řekla k důvodům vzniku projektu Kateřina Korandová z odboru regionálního rozvoje mikulovské radnice.

Projekt začal loni na podzim, kdy se uskutečnila jeho přípravná fáze a zejména navázání kontaktů s rakouským partnerem. Od letošního roku pak projekt odstartoval.

„Vydali jsme novou tiskovinu s atraktivní nabídkou obou regionů, který distribuujeme na obou stranách hranice, turisté se mohou o nabídce dozvědět také na webových stránkách obou měst,“ uvedla Kateřina Korandová poté, co se vrátila z návštěvy Laa, kde leták distribuovala a zároveň rakouské partnery pozvala na blížící se Pálavské vinobraní.

Postupně se tak naplňují všechny cíle projektu. Jedním je prohloubení vztahů a rozvoj spolupráce mezi městem Mikulov a rakouským příhraničím – zejména s partnerem projektu městem Laa an der Thaya. Dále je to rozšíření nabídky o nové produkty a propagace této nabídky, zvýšení turistické návštěvnosti, prodloužení délky a opakování pobytu návštěvníků či rozvoj a zkvalitňování marketingových a informačních služeb a produktů cestovního ruchu.

„Náš projekt je téměř u konce, ale už nyní jsme si s rakouskými partnery slíbili, že bychom rádi spolupracovali na dalších akcích, které povedou k rozvoji cestovního rouchu v obou našich městech,“ vysvětlila Kateřina Korandová.

JITKA CHROMÁ