Patří k vůbec nejkrásnějším nádražním budovám v celém Česku. Typické jsou výraznou dekorativní fasádou z glazovaných cihel z lichtenštejnské keramičky v Poštorné. Společného mají taky autora, a to předního knížecího architekta Karla Weinbrennera. Řeč je o historizujících nádražních budovách v Lednici a břeclavské místní části Poštorná. Staveb z přelomu devatenáctého a dvacátého století, z nichž pravidelně v sezoně vozí turisty motorový vlak, se zbavuje Správa železnic.

Deníku to potvrdil její mluvčí Dušan Gavenda. „Obě uvedené stavby jsou pro provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty trvale nepotřebné a současně jsou převoditelné na jiného zájemce,“ uvedl.

Ani v jedné z budov už nejsou umístěné technologie zajišťující provoz dráhy. V návaznosti na změnu organizování drážní dopravy už se v nich nenacházejí ani dopravní kanceláře. „Zázemí pro cestující v podobě přístřešků, laviček či odpadkových košů je zajištěno formou věcného břemene zapsaného v katastru nemovitostí,“ zdůvodnil Gavenda.

Lednice zaslala oficiální žádost

Správa železnic se proto rozhodla budovy převést na příslušné územní samosprávné celky. Těmi jsou obec Lednice a město Břeclav. „Lednice nám již oficiální žádost o převod zaslala. V případě úplatného převodu bude kupní cena stanovena na základě znaleckého posudku soudního znalce,“ informoval Gavenda.

Zájem o převod budovy nádraží projednávali ledničtí zastupitelé. „Požádali jsme o odkup budovy. Zatím ovšem nevíme konečnou částku. Samozřejmě, že by pro nás byl ideální bezúplatný převod. Uvidíme, jak to vše dopadne,“ prozradil lednický starosta Stanislav Straškrába.

Zámek ve Valticích.
Zámky v Lednici a Valticích: Lichtenštejnsko dalo zelenou spolupráci s Českem

Pokud nakonec unikátní budovu železniční stanice obec odkoupí, počítá se zachováním bytů, které se v ní nacházejí, i označením, že se jedná o nádraží ležící na železniční trase. „Co se využití budovy týče, bavili jsme se, zatím nezávazně, třeba o muzeu. Aktuálně požádal místní turistický oddíl Oslíci o využívání prostor bývalé čekárny a přilehlého skladu ke svojí činnosti,“ nastínil starosta.

Jak to bude s nádražní budovou v Poštorné, oproti tomu zatím jasné není. „Správa železnic nám představila podmínky bezúplatného převodu, objekt jsme si prohlédli, abychom zhodnotili jeho stav, a teď musíme důkladně zvážit, jak k nabídce přistoupíme,“ zareagoval na dotaz redakce břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Musí splnit přísné podmínky

Doplnil, že by město muselo splnit poměrně přísné podmínky, aby mohlo nabýt objekt bezúplatně. „V ochranné lhůtě dvaceti let by například nebylo možné objekt komerčně využít. A tedy i případný výnos z nájmu tří bytů, které aktuálně v budově jsou, by se musel investovat zpět do objektu,“ vypíchl Pěček.

Zároveň si podle jeho slov Správa železnic stanovuje i specifické podmínky související s železničním provozem. „Jde například o zachování přístřešku, kam by se mohli ukrýt cestující, nebo o cedule s názvem stanice. Budova navíc není v nejlepší kondici. I případné náklady na rekonstrukci tedy musí Břeclav v souvislosti s nabídkou Správy železnic důkladně zvažovat,“ řekl opatrně starosta.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Obě budovy jsou památkově chráněné. Ta v Lednici je společně s celým Lednicko-valtickým areálem navíc součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Obě nesou rukopis knížecí architektonické kanceláře a vznikly v době vlády knížete Jana II. z Lichtenštejna.