„Našim cílem je odlehčit pečujícím rodinám a podpořit vzdělávání dětí s handicapem,“ řekla sociální pracovnice Utilisu Eva Turečková. Integrační centrum vzniklo díky společné práci Remedia plus a Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Břeclav. Myšlenka zpřístupnit vzdělávání a integraci do společnosti také dětem s postižením se postupně doplňovala a inovovovala, až nakonec vznikl denní stacionář. „Poskytujeme v něm komplexní služby od vzdělávání přes sociální služby a poradenství až po program podporovaného zaměstnání,“ dodala Turečková.