* 17. září 1875, Dolní Dunajovice

+ 17. září 1971 Esslingen am Neckar

Po roce 1918 se začíná věnovat vlastivědnému bádání, což souviselo především se vznikem československého státu a vzedmutím vlastenectví jihomoravských Němců pro začlenění do nově vzniklé republiky. Založil muzeum jihomoravských Němců v obci Klentnice. Po konci druhé světové války v roce 1945 byl Freising z rozhodnutí jihomoravských úřadů na sedmnáct měsíců zatčen a poté vysídlen do Německa. Zemřel přesně v den svých 96 narozenin v Esslingen am Neckar, v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Zdroj: dolnidunajovice.webnode.cz