Správa železnic se loni v rámci optimalizace rozhodla historickou nádražní budovu Boří les odstranit. „Na jejím místě měl zůstat pouze skořepinový kontejner pro umístění nezbytného zabezpečovacího zařízení. Tímto krokem by zanikla stanice tak, jak ji nyní známe,“ připomněla mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Na Správu železnic se následně obrátilo obrátilo vedení Fosfy se záměrem odkupu budovy. „Zmínili, že by v rámci revitalizace areálu společnosti vyčlenili místnost pro nezbytné zabezpečovací zařízení pro Správu železnic, a odkoupila současnou budovu nádraží Boří les. Odkup a její následnou rekonstrukci však podmiňují právě změnou názvu,“ přiblížila Pelcová.

Rakouské spisovatelce Ilse Tielsch, která má kořeny v Hustopečích, vychází nová kniha povídek s názvem Vzpomínky na dědečka.
Rodačka z Hustopečí Ilse Tielsch vydává další knihu. Povídky pojí vzpomínky

Poté, co zastupitelé schválili změnu názvu, nyní může společnost Fosfa zažádat u Drážního úřadu o schválení změny názvu železniční stanice. „Je to způsob, který nám pomůže zachovat krásný objekt, jenž bude po rekonstrukci naopak perlou při cestě historickým vláčkem z Břeclavi do Lednice. Na moji žádost bylo ujednáno, že v případě schválení změny názvu železniční stanice na Břeclav – Fosfa bude za účelem zachování místního názvosloví ponechán nápis Boří les na budově železniční stanice,“ doplnil břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Jak dodal, veškeré náklady, které ze změny názvu železniční stanice vyplynou, bude hradit iniciátor změny, tedy společnost Fosfa.