„Jednalo se o mince a bankovky Rakousko-Uherska, Rakouska, Maďarska, Německa, Ruska, ČSR, Slovenského štátu, Protektorátu Čechy a Morava, Jugoslávie, Francie, Itálie, Polska, Rumunska, Bulharska, Belgie, Holandska, USA, NDR, Španělska, Kanady, Černé Hory a Číny,“ vyjmenoval Robert Hurt z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad získal platidla pocházející od osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti od policie. S nárokem na jejich vrácení se nikdo nepřihlásil, proto připadly státu.

„Podle znaleckého posudku šlo o soubor mincí a bankovek bez sbírkové hodnoty,“ řekl Hurt. Česká národní banka je využije při školeních týkajících se ochrany platidel a zkoušek materiálů.