Ve velké zasedací místnosti radnice vyjádřil vděčnost za vzornou propagaci dobrého jména města a zároveň se během svého proslovu snažil sportovce motivovat k dalšímu rozvoji.

Mezi oceněnými byly známe postavy mládežnického sportu ze všech odvětvích. Z atletiky, veslování, hokeje i fotbalu.

Nejmladší žáci, kterým se dostalo poděkování, chodili teprve do prvního ročníku, nejstarší, a zřejmě i nejpočetnější skupinou byli deváťáci.

Na radnici byli k vidění zástupci všech břeclavských základních škol, což starosta kvitoval s povděkem.