Skoro padesát procent přírody Břeclavska bude zřejmě chránit zákon. Ministerstvo životního prostředí totiž začalo s přípravami vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti s názvem Soutok nebo Dolní Morava.

Přípravu návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti a na její ochranu převzala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Tu na Břeclavsku zastupuje Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově.

„Já se k tomu nebudu vyjadřovat, přestože bych velmi rád. Jsme ale domluvení s ministerstvem, že půjde všechno přes něj,“ řekl správce Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška.

Jednání o přesném návrhu by mohlo začít na jaře příštího roku. Vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok by se pak mohli ochránci přírody dočkat o rok později.

Podle mluvčího ministerstva životního prostředí Jakuba Kašpara soutok Moravy a Dyje představuje největší komplex zachovalých lužních lesů ve střední Evropě. „Žije tam řada mimořádně vzácných druhů živočichů, především ptáků a bezobratlých, a unikátní rostlinná společenstva,“ vyjmenoval Kašpar hlavní důvody ministerstva pro začlenění lokality mezi chráněné oblasti.

Návrh by sjednotil evropsky významné lokality Soutok– Podluží a Niva Dyje. „Je to oblast mezinárodního významu. Je zahrnuta i do ptačí soustavy Natura 2000, biosférické rezervace UNESCO. Nachází se tam také mokřad zapsaný ve světovém seznamu Ramsarské smlouvy,“ vysvětil Kašpar.

Jak řekl, spojení Soutoku s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava ministerstvo neplánuje. „Obě lokality se velmi liší předměty jejich ochrany. Zatímco na Pálavě jde především o ochranu vápencových bradel, Soutok se zaměří hlavně na ochranu společenstev luhů v nivě velkých řek,“ prozradil mluvčí.
Lidé mají ale obavy, že by se pro ně stal les méně přístupným. „Měli jsme dnes jednání se starosty okolních obcí ohledně vzniku nové chráněné krajinné oblasti, která by se nás velmi dotkla. Rozhodně s tím nesouhlasíme. Myslíme si, že bychom do lesa mohli asi tak, jako za minulého režimu. A to je pro mnoho z nás nepředstavitelné. Pro všechny by z toho plynula hned řada omezení. A také si myslíme, že by se tím značně zpomalil rozvoj obcí,“ uvedl starosta Lanžhota František Hrnčíř.

Jak přiznal, pro obyvatele Lanžhota, Lužic, Moravské Nové Vsi, Týnce, Kostic a Tvrdonic by byl určitě lepším řešením národní park. „Bylo by to přijatelnější. Platí tam jiná pravidla, nemuseli bychom si veškeré kroky nechávat schvalovat u úřadů, které na Břeclavsku ani nejsou,“ nastínil Hrnčíř. Starostové zatím svůj postoj ministerstvu nepředstavili. „Určitě se ale nedáme a budeme s ním jednat,“ dodal starosta.
Soutok by měl sahat od Křivého jezera, podél Přítluk, Rakvic a Podivína k Lednici. U Břeclavi má končit u Kančí obory.