„Připravujeme se na možnost získat dotace na podporu cestovního ruchu. Budeme žádat o pomoc při budování cyklostezek na našem území. Je to první část projektu, který se připravoval již v minulém roce, kdy se řešila otázka změn legislativy a územního plánování. Bylo potřeba, aby obce dostatečně včas zareagovaly při tvorbě územních plánů,“ prozradil tajemník mikroregionu Tomáš Lengál.

Starostové na svém jednání také získali informace o dokončení obnovy skládky Kurdějov-Nikolčice, která dlouhá léta představovala velké ekologické riziko pro Hustopeče a celý region.

„Další nebezpečí hrozí u některých rozběhnutých akcí, jako je třeba projekt zpracování kejdy ve Starovicích. Měli jsme obavy, zda tento projekt neohrozí změny ve společnosti Zvos Hustopeče, který je už dnes součástí firmy Zemos Velké Němčice,“ sdělil starosta Hustopečí Luboš Kuchynka.

Jak dodal, chtěl po vedení Zemosu garance, že bude tento provoz pokračovat, a tím pádem se nebude muset vracet několikamilionová evropská dotace.

Hustopečský starosta měl pro své kolegy i další dobrou zprávu. Jihomoravský kraj totiž uvažuje o stavbě několika nových domovů pro důchodce a mezi vytipovanými městy, kde by mohly tyto domovy vzniknout, jsou v této chvíli i Hustopeče. O projektu budou zastupitelé jednat v nejbližších měsících.