Ve středu se starostka Božena Bošiaková dozvěděla, že na těžko uplatnitelné lidi na začátku roku nejsou prostředky. Přesto podala žádost na veřejně prospěšné práce. Byla jí však zamítnuta.

„Díky lidem na veřejně prospěšné práce jsme ušetřili hromadu peněz. Byť to pro starosty není žádný med, když má člověk uhlídat tolik lidí, aby pracovali. Musí naplánovat práce a počítat i s komplikacemi, například nepřízní počasí,“ vylíčila Bošiaková s tím, že přesto jsou představitelé obce rádi, že této služby mohou využívat.

„Pokud bychom byli nucení platit tyto služby z našich rozpočtů, tak samozřejmě ztrácíme peníze, které můžeme proinvestovat úplně někde jinde,“ zdůraznila starostka Jevišovky.

Není proto divu, že mezi starosty vzbudila na lednovém zasedání mikroregionu velkou nevoli zpráva, že břeclavský úřad práce údajně nemůže do konce června obcím pokrýt mzdové náklady pro pracovníky veřejně prospěšných prací.

Peníze zatím jsou

Ředitel Úřadu práce Břeclav Lubomír Marko však poukázal, že určité prostředky budou do konce letošního června k dispozici. A to z projektu, který pomalu končí. „Bude otázka, kdy se nastartuje nový celostátní projekt,“ poznamenal.

Obce se ale musejí připravit na nutné změny. Jednou z nich, kterou mnozí starostové neradi slyší, je nutnost větší obměny lidí zajišťujících veřejně prospěšné práce. „Nemělo by se opakovat, že tam budou pořád ti samí pracovníci,“ vzkázal Marko.

Otázkou ještě zůstává, jak do veřejně prospěšných prací zasáhne velká reorganizace úřadů práce. Dotační tituly by totiž podle všeho měly mít v gesci nově vzniklé krajské pobočky.

Toho se bojí i starosta Novosedel František Trefilík, který jednal se zástupcem úřadu práce a telefonoval s pracovníky, kteří zabezpečují smlouvy mezi obcemi a úřadem práce. „Nabyl jsem dojmu, a bylo mi to doslova řečeno, že z důvodu reorganizace celého úřadu práce nebudou v letošním roce v jarních měsících uzavírány smlouvy. A že se budou uzavírat pravděpodobně až v červenci,“ postěžoval si starosta Novosedel.

Obec, kterou vede, podle něj každoročně zaměstnává na veřejně prospěšné práce tři lidi z řad místních obyvatel. Starají se o údržbu veřejných prostranství, chodníků, výsadbu a údržbu veřejné zeleně, popřípadě další pomocné práce.

„Když se někdo naučí a ví, co se po něm chce, tak je to jednodušší pro obě strany. Už je tam jakési spolehnutí na tohoto člověka. Častá změna těch pracovníků je nám zátěží. Určitě nemluvím jen sám za sebe, jako za starostu obce, která tyto služby už léta využívá,“ zdůraznil Trefilík.