Na opravu ve výši 650 tisíc korun přispěla významně nadace ČEZ, obec Starovice i samotní farníci. „Jednou jsme našli v kasičce v kostele dokonce dvacet tisíc korun,“ ocenil neznámého dárce Nekuda.

V neděli ve tři hodiny odpoledne požehná píšťalám Mons. Pavel Konzbul, pomocný brněnský biskup. Pak si posluchači užijí Bachovu Toccatu a fuga, Biblické písně Antonína Dvořáka nebo skladby George Friedricha Händela a další skladby v podání Petra Kolaře. Zazpívají Zuzana a Tomáš Jeřábkovi. Po hudebním zážitku se pak všichni účastníci sejdou ve školní jídelně u malého pohoštění.