Kromě hydrantových nástavců a hadic dostane jednotka také nové oblečení, jež by mělo odolat šlehajícím plamenům. Do budoucna tamější počítají i s opravami hasičské zbrojnice.

„Přestože naše požární jednotka, kterou jsme založili před nedávnem, zbrojnici má, její stav je nevyhovující. Zasloužila by rekonstrukci. S tou však můžeme začít teprve tehdy, až se budova převede do majetku obce. Zatím je totiž pod správou hasičů. Jsme s nimi však domluvení a věřím, že v budoucnu by vše mělo být v pořádku,“ nechal se slyšet starovičský starosta Vladimír Drbola s tím, že i z tohoto důvodu obec neuvolňovala peníze na dovybavení jednotky.

„Šestadvacet tisíc jsme obdrželi z lehce získatelných dotací z Jihomoravského kraje. Pořídili jsme za ně dá se říci běžné prostředky, které jednotka ke svojí činnosti potřebuje,“ vysvětlil.

Protipožární jednotku Starovičští založili z toho důvodu, že do té doby žádný sbor, který by v případě požáru obec ochránil, neměli. „Jednotka zatím čítá pouze čtyři členy. To je také nejmenší možné množství požárníků, jaké by měla obec mít. Naše jednotka se v případě, že začne hořet, soustředí na pomoc jednotkám profesionálním. Jejím úkolem je tedy dohlížet či dohašovat požáry, které profesionální hasiči dostali pod kontrolu. To proto, aby třeba profesionálové mohli vyjet k dalšímu zásahu,“ popsal úkoly hasičského týmu Drbola.

O to, že by se o případné požáry v obci v budoucnu neměl kdo starat a uhasit je, se starosta v žádném případě neobává. „Ve Starovičkách působí také sbor dobrovolných hasičů, jehož řady se pomalu rozšiřují. Přihlašují se k němu noví členové, mnohdy chlapci mezi patnácti a dvaceti lety,“ řekl Drbola.

Právě velitel dobrovolných hasičů Petr Ovísek, jenž má na starosti především mládež, snahy obce o podporu a působnost hasičů ve Starovičkách vítá. „Myslím si, že nápad je to dobrý. V obci potřebujeme takovou jednotku, která by fungovala. Ve Starovičkách se najdou tací, již mají zájem. Je jen potřeba rozhýbat to tak, aby jednotka začala sloužit svému účelu,“ podotkl Ovísek, který doufá, že po opravách hasičské zbrojnice by tamější sbor mohl dostat také nové auto. To jednotce zatím schází.

Po únorové valné hromadě má však sbor dobrovolných hasičů podle jeho slov nakročeno tím správným směrem. „Na valné hromadě jsme volili nové zastupitelstvo a přijímali jsme i nové členy. To proto, že mnozí starší už byli v důchodovém věku. Teď je důležité, abychom zaškolili pár lidí tak, aby věděli, co mají dělat a jak pracovat s dětmi,“ vyzdvihl a ukázal na nejbližší cíle Ovísek.