„Na základě ekologického auditu, který zjistil, že stavební i technologická část bývalé sídlištní kotelny je znečištěna ropnými látkami, a to včetně podložních zemin a podzemních vod, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prostřednictvím odborné firmy odstranil kotelnu. Zajistil také likvidaci kontaminovaných částí a nebezpečných odpadů,“ popsal ředitel břeclavského pracoviště úřadu František Čech.

Došlo k odtěžení kontaminované zeminy a upravení místa nově navezenou zeminou. Sousední chodník dostal při úpravách asfaltový povrch.

„V současné době probíhá vodoprávní řízení a připravuje se čištění podzemních vod, které bude probíhat po dobu následujících dvanácti měsíců,“ uvedl Čech.