„Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v třiceti evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby," uvedla ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně Helena Kratochvílová.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření, nebo průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. Odpovídající mají zaručenou anonymitu.