Takzvaná odúmrť znamená dědictví, které nenabude žádný dědic, a to následně připadne státu. Ten s takovým majetkem může hospodařit. V tomto případě prodal úřad nemovitost hned v prvním kole výběrového řízení. Odbor odloučené pracoviště Břeclav ve svém regionu řeší v současné době více než deset podobných případů.