Stavba má být zcela energeticky soběstačná a předpokládaný rozpočet na ni je sto milionů korun. V první etapě se počítá s výstavbou přízemí, prvního podlaží a pojízdné střechy. Ve druhé pak s nadstavbou o jedno podlaží s celkovou kapacitou asi dvou set dvaceti osmi parkovacích míst. „Výsledný návrh je originálně pojatá konstrukce z dřevěných vazníků, které se promítají i do fasády. Zajímavě je řešený také prostor mezi parkovacím domem a ulicí Stromořadní, kam bude orientovaný parter parkovacího domu,“ vysvětlil záměr stavby starosta Svatopluk Pěček.

Podle rozhodnutí poroty návrh vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu území při křižovatce ulic Stromořadní a Slovácké, a půdorysně navazuje na stávající uliční čáry. Přínosem je zvolené měřítko fasády s ohledem na okolní zástavbu. "Dispoziční řešení je racionální a funkční. Kvalitně řešený je předprostor a fasáda s vjezdy naproti domů na nároží ulic Slovácké a Husovy," uvedla mluvčí Pelcová.

Jak dodala, odborná komise hodnotila čtyři soutěžní návrhy. Dva z nich doporučila vyloučit z důvodu porušení závazných soutěžních podmínek. "O celkovém pořadí rozhodli členové komise jednohlasně. Na druhém místě se umístil návrh architekta Michala Palaščáka. Oba soutěžní návrhy zadavatel veřejně vystaví," doplnila mluvčí.