„Obrátili se na mě s tím, že do potoka za benzínkou a kasinem něco vytéká. Šel jsem se tam podívat a je to skutečně nechutné,“ tlumočil kolegům zastupitel Jiří Matuška. „Je ostuda, že pod Mikulovem vytéká do krajiny něco takového,“ míní .

Podezření, že jsou původcem špíny ve vodě, padlo na Casino, čerpací stanici Agip a prodejnu Albert. „Vyvolali jsme vodoprávní šetření, jednoznačného viníka však nelze určit,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jan Hluchý. Podle něj je potok součástí složitého kanalizačního systému. Minulý týden proto požádali o objasnění společnost Vodovody a kanalizace Břeclav.

Výsledek šetření byl překvapivý. „Zjistili jsme, že stoka není v jejich majetku. Do kanalizačního řadu není zařazena,“ sdělila Lenka Viceníková z odboru životního prostředí. Stoka nemá majitele, zřejmě proto zatím ani nikdo nedohlížel na to, co jí protéká. „Teď zřejmě připadne městu,“ domnívá se.
Aby bylo překvapení ještě víc, vodoprávní úřad zjistil, že původcem splašků není ani jeden z těch, koho odhadoval. „Stoka slouží k odvádění dešťových vod z několika domků v lokalitě Pod hradbami. Stéká sem z kopce, a to je celé neštěstí,“ odhaluje tajemství původu špíny, která by ale z potoka měla v dohledné době zmizet.

„Na hradbách se chystá výstavba nových domů. Jakmile se napojí na kanalizaci, celá část směřující do potoka bude zaslepena. Veškerá voda pak poteče do čistírny odpadních vod a tím se znečišťování zastaví,“ vysvětlila Viceníková.