Nejstarší ženou na celé jižní Moravě je Marie Máčalová z Kobylí, která v srpnu měla sto páté narozeniny. Ve středu zase oslaví ve Velkých Pavlovicích sté narozeniny Ludmila Komosná. „To, že se u nás někdo dožil stovky, je výjimkou asi po pětadvaceti letech,“ uvedla matrikářka Dagmar Švástová.
Století mají letos obzvlášť důvod k radosti. Stát jim totiž zvýší důchody o dva tisíce korun.