Zároveň pomáhají obnovit druhovou pestrost travních porostů na vrcholové plošině. „Kromě koňů využíváme i jiné druhy zvířat. Například kozy, ovce a skot. Vždy se snažíme vybírat vhodné spásače, kteří pomohou krajině v dané lokalitě nejvíce,“ vysvětlil vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet. 

KATEŘINA VAJSOVÁ