Moravští Chorvati byli podle historika Miroslava Geršice zruční sadaři a vinaři, pracovití zemědělci. Tehdy zpustošený region měli hospodářsky pozvednout. „Pozvali je sem lichtenštejnská knížata,“ řekl Geršic.

Mezi nejvýznamnější osídlení na Břeclavsku patřil Frélichov (nyní Jevišovka), Nový Přerov a Dobré Pole na Mikulovsku, Hlohovec i současné dvě části Břeclavi. „S Novi Vinodolski nás historicky pojí osídlení našich městských částí Poštorná a Charvátská Nová Ves Chorvaty v šestnáctém století,“ připomněl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

V pramenech z roku 1570 jsou doloženi rychtáři s chorvatským původem v obou zmíněných tehdy samostatných vsích. Podle Geršice první noví obyvatelé přišli asi o padesát let dříve.

Lednice na Břeclavsku. Nad zchátralými katakombami je terasa se skleněnými šupinovými světlíky. Pohled směrem k skleníku.
Obří opravy katakomb: Sílí obavy o zvládnutí rekonstrukce kvůli termínu dotací

Podle odborníků Chorvati na Moravě našli útočiště před tureckou expanzí. Mimochodem Turci dobyli a zapálili dnešní Novi Vinodolski 27. srpna 1527. Statisíce obyvatel se v té době od pobřeží Balkánu vydaly do severnějších částí habsburské monarchie. Náročná cesta vedla podél jantarové stezky. Usídlili se i v dnešním Rakousku, Maďarsku, na Slovensku. Lákal je převážně obchod a zemědělství. Jižní Morava se v šestnáctém století stala novým domovem pro téměř dvacet tisíc cizinců.

Novi Vinodolski je v současnosti zhruba pětitisícové město v Primorsko-goranské župě. Obyvatelé se věnují především pěstování vinné révy, rybářství a službám v cestovním ruchu. Na dlouholetou, ale přerušenou tradici tam navazuje například vinařství Pavlomir. „Koncem devatenáctého století zdejší vinice zdevastovala mšička révokaz. Vinodolské údolí, které v roce 1905 čítalo 614 hektarů vinic, bylo téměř zničeno. Obnova začala až v roce 1994," popsali jeho zástupci.

Vinařství si prohlédla i delegace z Břeclavi při návštěvě. Samotný akt potvrzení partnerství mezi městy několikrát odložila pandemie covid-19. Nyní jej stvrdili při kulturní akci s názvem Moře a rovina. Při ní vystoupil mimo jiné Slovácký krúžek Charvatčané, jehož někteří členové mají jména s evidentně chorvatským původem. „Věřím, že dohoda přispěje k prohloubení vazeb mezi oběma slovanskými národy,“ dodal břeclavský starosta Pěček.