„Pan starosta je v dlouhodobé pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů. Zastupitelem, který chod úřadu zajišťuje, byla zvolena jako uvolněná místostarostka Lucie Danihelová, která nese plnou zodpovědnost za řízení obce. Jako neuvolněný druhý místostarosta Strachotína jí nyní pomáhám já," popsal změny Miloslav Minařík.

Rozjitřené emoce

Minařík ve volbách do zastupitelstev před dvěma lety kandidoval jako nezávislý. Danihelová ve funkci zase nahradila svého otce Ivana Murína. Do zastupitelstva prošla jako náhradník za Zdeňka Pospíchala, který složil mandát a kandidoval spolu s Danihelovou a starostou Matýškem.

„Někteří lidé změnu nesli těžce, obrátili se na ministerstvo vnitra a v prohlášení vyzývali k novým volbám. Ty by ale zastavily vývoj obce, což po čase potvrdil i starosta Matýšek, který původně výzvu podporoval," dodal Minařík.

Ministerstvo vnitra potvrdilo, že zákon o obcích nebyl ve Strachotíně porušený. Tři z jedenácti kandidátů i přesto odstoupili. Nedávno se do zastupitelstva dva z nich vrátili zpět, třetího vystřídal náhradník. Konkrétní argumenty pro rozvoj obce brzy uklidnily i další emoce lidí.

„Racionální důvod k novým volbám nenastal, změny ve vedení obce proběhly podle zákona. Pan starosta v obecním zpravodaji vše vysvětlil a jsem ráda, že se situace uklidnila. Pro některé byl totiž neklid v obci nepříjemný," vyjádřila se uvolněná místostarostka Lucie Danihelová.

Starosta Matýšek se v posledním vydání Strachotínského zpravodaje omluvil voličům za to, že jeho zdravotní stav momentálně neumožňuje věnovat se zvolené funkci.

„Místostarosta Murín mne nemohl z pracovních důvodů ve funkci starosty zastupovat. Proto muselo dojít ke změnám. Plně chápu, že vás tyto změny rozhořčily natolik, že jste se rozhodli pro petici nebo pro otevřený dopis s výzvou k odstoupení zastupitelstva a vyhlášení nových voleb. I já jsem jednu chvíli viděl v této možnosti to nejspravedlivější východisko. Po opadnutí jistých emocí jsem si však uvědomil, že pro odstoupení zastupitelstva je ta nejméně vhodná doba," uklidňuje spoluobčany v úvodu zpravodaje Matýšek.

Dotace v ohrožení

Hlavním důvodem, proč k výjimečným volbám nepřistoupit, jsou podle něj dotace. Ty Strachotín spolu s Popicemi získal na dokončení splaškové kanalizace a výběrové řízení na dodavatele je nyní v závěrečné fázi.

„Nové volby do zastupitelstva nejsou otázkou týdnů, ale měsíců. Pokud by zastupitelstvo odstoupilo, vzniklo by až půlroční bezvládí a neměl by kdo schvalovat a podepisovat smlouvy. Tím by mohlo dojít i k vrácení dotace," varuje v obecním listu starosta.