„Naším cílem je získat pozornost co nejvíce lidí, aby se dozvěděli o Noci venku i o její myšlence," říká vedoucí břeclavského azylového domu Veronika Heklová.

S kolegy proto chystá videoklip. Ve srovnání s tím loňským jej pojali ale jinak. „Loni jsme si v klipu lehali ve spacácích na zem před břeclavským gymnáziem jako bezdomovci. Letos budeme stát u cihlové zdi u nádraží. Smyslem klipu je neustálé hledání přístřeší člověka bez domova," objasňuje Heklová.

Přes všechno budou mít videoklipy jednu věc společnou: hudební podklad od skupiny Helemese, jež tvořila hudební doprovod na loňském ročníku a i letos potvrdila svou účast na akci. „Rozhodli jsme se použít stejnou hudbu jako loni, protože loňský videoklip měl pozitivní odezvu a lidé už mají tu písničku s Nocí venku spojenou," vysvětluje vedoucí z břeclavské charity.

Oblíbenost klipu z roku 2013 potvrzují i dva tisíce zhlédnutí na webové stránce youtube.com a skutečnost, že byl používán jako upoutávka i jinými Nocemi venku. Třeba tou olomouckou.

Co se týče obsazení, má být upoutávka v souladu se zásadami charity dobrovolnickým počinem. „V klipu nebude hrát žádný profesionální herec, všichni účinkující budou z řad dobrovolníků, členů charity 
a lidí z ulice. Všichni budou oblečení stejně, takže nepůjde poznat, kdo je bez domova 
a kdo to jen hraje," vysvětluje Heklová.

Jediným profesionálem 
v celém natáčecím týmu bude kameraman. Celkové náklady na natáčení se tak budou 
v podstatě blížit nule. „Vzhledem k tomu, že všichni účinkující herci budou z řad dobrovolníků, bude naším jediným výdajem mzda pro kameramana. Tu nám však hravě pokryje příspěvek od města Břeclavi," nadšeně popisuje Heklová.

Natáčet by se mělo první týden v září, finální verze nového videoklipu tak spatří světlo světa na začátku října, kdy bude k vidění na internetu.

Noc venku je jednodenní akce, na které si lidé mohou vyzkoušet, jaké to je žít bez střechy nad hlavou. Za příspěvek v podobě trvanlivého jídla či hygienických potřeb, které organizátoři poté rozdají potřebným, stráví odvážlivci jednu noc pod širým nebem. Akce se koná na konci listopadu, kdy se noční teploty pohybují velmi nízko.

Nápad na tuto akci se zrodil ve Velké Británii, první Noc venku se u nás konala roku 2012 v Ostravě.

Zdroj: Youtube

SOŇA CHMELÍKOVÁ