Od pátku mohou ti, kteří dostanou povolení, vytáhnout také zbraně. Podle šéfa svazu vinařů České republiky Tibora Nyitraye budou majitelé vinic v otázce ochrany své úrody jednat rozvážně. „Střelby od povolaných lidí budou využívat jen v nezbytně nutné míře. S přírodou žijeme, prioritou je uchránit úrodu, ale zároveň nechceme škodit jiné části přírody, v tomto případě špačkům," prohlásil Nyitray, podle něhož se dají nálety škůdců na vinohrady očekávat již brzy „Velká hejna špačků jsem ještě nezaznamenal, úroda totiž ještě není dostatečně zralá. Špačci se objeví zhruba za týden až dva," odhadl Nyitray.

Mezi zastánce citlivějšího způsobu plašení, než je střelba, patří například velkopavlovický vinař Martin Zborovský. „Špačky jsme nikdy nestříleli. Máme s nimi problémy jenom v některých lokalitách s otevřenými plochami. V místech, kde se vinohrady nachází v blízkosti remízků, je jejich výskyt znatelně nižší," nastínil Zborovský. Ten předpokládá, že nejaktivnější budou okřídlení všežraví pěvci až v září. „Sklidí se slunečnice a kukuřice, špačky poté začínají více zajímat hrozny," upozornil Zborovský.

Přísné podmínky

Naproti tomu Jan Grabec z vinařství Blatel na Hodonínsku považuje použití zbraní v boji proti špačkům za nejlepší řešení. Sítě jsou totiž pro velké rozlohy nepraktické a plynová děla přestávají být účinná. „Loni jsme jedno měli, ale letos jsme od jeho použití zcela upustili. Špačci si na jejich výstřely zvyknou," sdělil Grabec.

S ním souhlasí také ornitolog Vlastimil Seifert z Chráněné krajinné oblasti Pálava. „Zařízení, která mají napodobit zvuk dravců nebo petard, jsou účinná jenom na začátku. Špačci jsou chytrá zvířata, když zjistí, že jim žádné nebezpečí nehrozí, přestanou se bát. Na druhé straně, když více než tisícihlavé hejno odhání střelbou jeden člověk, ztrácí to na efektivitě. Špačci často uškodí ještě dříve, než se ozve rána," nabídl svůj pohled Seifert.

Odstřel špačků povolilo v roce 2006 vyhláškou ministerstvo životního prostředí na základě snahy svazu vinařů. Do hejn mohou střílet pouze myslivci nebo další osoby oprávněné lovit zvěř. Musí ovšem dopředu požádat o povolení místní spolek, v jehož revíru se vinice nachází. Poté se nahlásí na příslušném odboru životního prostředí, pod nějž daná obec spadá. Také je třeba, aby úřad výskyt více než tisícihlavých hejn oznámil.

Všichni lovci navíc musí splňovat další podmínky. Hejno ptáků, které se chystají odehnat zbraní, musí čítat alespoň tisíc kusů. Následně je potřeba zastřeleného špačka najít, vzít jeho ornitologický kroužek a odevzdat ho spolu s vyplněnými dokumenty.

Vinohrady bude hlídat i myslivec Antonín Křápek „Používáme brokovnice. Střílet je možné jen na okraj hejna. Obvykle to ale stačí, výstřel není třeba opakovat. Loni jsme se dokonce obešli bez toho, abychom jediného špačka odlovili," uvedl Křápek.

JIŘÍ KOSÍK
VÁCLAV PETRŮ