„Smyslem projektu je vytvořit symbolické pouto obyvatel k místu, kde se narodili a vyrůstali,” řekl starosta obce Jan Helikar. Stromy Vranovičtí vysadí vždy při vítání občánků, a to podél nově vznikající naučné stezky. Poprvé se tak stane na jaře.