„Díky kontaktům, které jsem získal na Expedici Mars, jíž jsem vyhrál a díky níž jsem se zúčastnil výletu do Belgie, jsem se dověděl o možnosti odletět do Ameriky. Měl jsem to štěstí, že jsem jako jeden ze dvou lidí v republice prošel konkurzem, který sestával ze sepsání eseje v angličtině na volné téma, já jsem si vybral všední den na vesmírné stanici, z pohovoru v angličtině a písemných znalostních testů,“ vyjmenovává Frank překážky, jejichž překonání mu otevřelo brány do tábora.

Součástí čtrnáctidenního kurzu byl například i výcvik zaměřující se na rychlost a správnost kosmonautových reakcí. „Naším úkolem bylo obkreslit obdélník, když jsme se točili ve třech kruzích třemi různými směry,“ popisuje letošní maturant zážitky z tábora, kterého se zúčastnilo okolo šedesáti studentů z celého světa.

Jak dodává, nejzajímavější zkušeností pro něj však byla tak zvaná centrifuga. „Posadili nás, roztočili dokola a my jsme zažili přetížení 3,2 G. To je pocit srovnatelný s tím, když člověk leží na zemi a na sobě má ještě dva lidi stejné váhy. Takový pocit zažívají kosmonauti, když raketoplán startuje a zrychluje,“ přirovnává mladý nadšenec a připomíná, že kdysi kosmonauti zažívali přetížení až 9 G.

„Nejvíce mě však oslovilo to, co už paradoxně nesouviselo s hlavním programem tábora. Po skončení výcviku jsme se vydali s ještě jednou českou studentkou a naší profesorkou na Floridu na Mys Canaveral, ze kterého startují raketoplány. Tam jsme si prošli všechny rampy a místa, odkud se do vesmíru vydávají. Tohle bylo bezprostřední setkání s opravdovou kosmonautikou,“ vzpomíná s úsměvem na rtech Frank.

Záhy však přiznává, že program tábora byl doopravdy náročný. „Američané nás zaměstnávali různým programem od půl osmé ráno do jedenácti do večera. Během dne jsme měli asi jen půlhodinu na oběd. Se sedmihodinovým časovým posunem to bylo doopravdy těžké zvládnout,“ podotýká mladík, kterého v nejbližší době kromě maturity čeká náročný úkol.

„Stal jsem se velitelem odbornosti inženýr/počítačový expert na Expedici Mars. V této soutěži mám na starosti děti něco naučit, zadat jim úkoly a vybrat z těch zatím pětadvaceti přihlášených dva nejlepší, kteří pojedou o vánočních prázdninách do Belgie tak, jako já před dvěma lety,“ vybízí zájemce Frank, jenž se stále svého snu nevzdává.

„Rád bych se věnoval kosmonautice. Nevěřím sice, že se podívám do vesmíru, ale vesmírného výzkumu bych se chtěl držet. Ve Švýcarsku je univerzita, která se jím zabývá. Stipendia na ni dává Evropská kosmická agentura. Chtěl bych to zkusit, ale je to ve hvězdách,“ krčí rameny mladý muž.