„Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti vyplývá, že obyvatelé města tím, že třídí odpad, uspořili například téměř šest tisíc litrů ropy a skoro milion a půl litrů vody,“ vyzdvihl Opálka.

Jak dodal, zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení. „Dále také spotřebu ropy osobního auta za dvaadvacet kilometrů jízdy, a nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování,“ poznamenal tajemník s tím, že výsledek studie společnosti jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.

„Přestože byla studie zaměřená jen na televize a monitory, životní prostředí šetří také recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora,“ nechal se slyšet Opálka.