Při vykopávkách odhalili archeologové v čele s vedoucím Balászem Komoróczym zasypanou studnu v osadě germánského kmene Markomanů, která sousedila s římským vojenským táborem. Při jejím postupném čištění od nánosů našli na dně kus jantaru, bronzovou sponu, křesadlo a další zajímavé kovové předměty.

Desátá legie římské armády střežila nejsevernější okraje Římské říše a dohlížela na Jantarovou stezku, po níž se cenný jantar dovážel z Pobaltí do říše. Výzkum germánské osady začal teprve v roce 2006 v rámci přípravných prací na výstavbu nového aquaparku. Ukázalo se, že sídliště tvořily četné objekty včetně řemeslných dílen. „Římské předměty se v nich přetavovaly a upravovaly podle potřeb Markomanů. Jejich osada byla na tehdejší poměry nebývale bohatá. Spolupráce s Římany vynášela,“ uvedl vedoucí archeologů Balász Komoróczy.

Římané byli opevnění na kopci Hradisko, kde se dochovalo torzo jejich ležení. Nedaleko našli archeologové v uplynulých letech i základy valetudinaria – tedy římského vojenského lazaretu. Kdo si chce nalezené předměty prohlédnout zblízka a získat i další informace, může navštívit výstavu v mikulovském zám­ku.

Výzkum bude v oblasti, kde by do několika let měl vyrůst velký lázeňský komplex, na jaře opět pokračovat. Věci, které archeologové při své další práci u Pasohlávek najdou, uvidí lidé v nově připravované expozici, která by měla být součástí budovaného aquaparku.

ČTK
ELIŠKA WINDOVÁ