Situace je skličující. Tak hodnotí mnoho měsíců bez pořádných srážek ředitel Rybníkářství Pohořelice Roman Osička. V rybnících chybí půl metru až metr vody.

„Máme rybníky s tak malým množstvím vody, že uvažujeme o slovení obsádek, aby nedošlo k úhynu ryb. Počkáme ještě na konec týdne, kdy meteorologové hlásí nějaké srážky," popsal Osička nepříjemnosti.

V rybnících chybí třetina zásoby vody, což má negativní dopad nejen na rybí obsádku, ale i na další zásobování krajiny vodou," sdělil předseda představenstva Okresní agrární komory Břeclav Jan Hajda. Pamětníci podle něj sucho na venkově srovnávají s rokem 1947.

V rybnících podle Osičky skutečně chybí asi třicet procent kubatury vody, která je pro jejich hospodaření nejpodstatnější. „S tím souvisí i nižší přírůstky. A značné ekonomické ztráty," přiznal Osička.

Například rybník u Suchohrdel na Znojemsku je bez vody. „Nabízeli jsme ho zemědělcům, jestli v něm nechtějí něco nasadit," nastínil ředitel pohořelických rybníkářů vážnost situace. Takový nedostatek vody si podle něj nevybaví ani pamětníci.

Důvod je jednoduchý. V zimě moc nenasněžilo a na jaře zase příliš nenapršelo. Srážkové úhrny za posledního více než půl roku jsou minimální.

Kontrolují kyslík

Pohořeličtí rybníkáři každý den vodní plochy objíždí. Hlídají především obsah kyslíku ve vodě. I když i v tom jsou plně odkázaní na přírody. Kde totiž voda chybí, nemá smysl používat čeřiče k okysličení. „Docházelo by k zakalení vody, což je ještě horší. Můžeme pouze omezit krmení," vysvětlil Osička.

Úhyn ryb naštěstí společnost hospodařící na desítkách rybníků na celé jižní Moravě, zatím nezaznamenala.

Na Lednických rybnících, které tvoří Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský rybník, tak vážná situace není. Tvrdí to alespoň Oldřich Pecha z Rybářství Hodonín, které na soustavě hospodaří. „Není to tam tak markantní. Na hodonínských rybnících nás to postihuje víc. Je tam totiž jiné složení podloží. Přirozený průsak vody je výraznější," vylíčil Pecha.

Všechny zarybněné vodní plochy soustavy Lednických rybníků však nejsou v současné době takzvaně na plné vodě. Podle Pechy je to způsobené i problémy spojenými se změnou nájemce. „Deficitní stav je tam od té doby, co jsme rybníky převzali," postěžoval si.

Chybí až metr vody

Největší moravský rybník Nesyt má v současné době hladinu o dvacet centimetrů níž než obvykle. V Hlohoveckém a Prostředním rybníku chybí čtyřicet centimetrů a v posledním Mlýnském dokonce metr vody.

Nízká hladina má kromě dopadu na ryby také další důsledky. Kdo projíždí kolem rybníků zejména večer, nedýchá se mu zrovna nejlépe. „Obzvlášť vpodvečer voda v rybníku pořádně zapáchá. Stěžují si na to i další lidé v okolí," upozornila na nevábnou vůni žena, která bydlí poblíž Hlohoveckého rybníku.

Podle Osičky pomůže situaci změnit vytrvalejší déšť. „Stačí aby napršelo kolem dvaceti milimetrů, aby půda nasákla a něco pustila i do vodotečí. Lepší je vytrvalý déšť než aby spadlo více srážek jen v jednom okamžiku," poznamenal Osička. Právě průtrž mračen dorazila na Břeclavsko ve čtvrtek odpoledne. Konkrétně v Břeclavi ale pořádně pršelo jen půl hodiny.