Nebezpečné svážné území plné zátrhů hrozící při pokračování srážkové činnosti dalším sesuvem. Takto v roce 2014 označili geologové svah nad silnicí mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem, když tehdy došlo k sesunutí půdy důsledkem přívalových zářijových dešťů.

Problémový svah

* začátek problémů: v září 2014, kdy silnici mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem pro řidiče uzavřel sesuv půdy způsobený velkými přívalovými dešti
* částečné zprovoznění: až v dubnu 2018
* úplné zprovoznění: v květnu 2020

Silnice je nyní průjezdná pro auta do hmotnosti 3,5 tuny a parcely pod ní obec opět pronajímá rybářům.

Podle bývalého dolnověstonického starosty Jaromíra Sasínka však nebezpečný stav přetrvává. „V rámci sanace svahů nařídil v roce 2014 krizový štáb kraje obci, aby celou patu svahu od Dolních Věstonic po Pavlov vyklidila. To jsme tehdy také učinili. Nyní je to tam opět plné rybářů. Podle mého by tomu tak být nemělo, protože nařízení štábu nikdy nikdo nezměkčil,“ domnívá se Sasínek.

Krajský úřad však tvrdí opak. „Stav nebezpečí byl hejtmanem Jihomoravského kraje vyhlášen pro vymezenou část území Jihomoravského kraje, obec Strachotín, Dolní Věstonice a Pavlov na dobu od 15. září 2014 do 14. října 2014. Tvrzení, že rozhodnutí krizového štábu nikdo neodvolal je mylné, protože jakákoliv krizová opatření mohou být platná pouze po dobu vyhlášení krizového stavu,“ upřesnila Alena Knotková z tiskového oddělení kraje.

Silnice je zkolaudovaná

Podobně hovořila i nynější starostka obce Jaroslava Rajchlová. „Nikdy bychom nepovolili něco, o čem bychom nebyli přesvědčení, že je to bezpečné. Přece bychom nikoho nechtěli ohrozit. Je pravdou, že kopec nad silnicí je v aktivní sesuvné zóně. Stejně tak ale i celá Pálava. Krizové opatření skončilo po měsíci. Poté došlo na sanační práce, loni skončily stavební práce a silnice je zkolaudovaná. Pan Sasínek se nejednou obracel na stavební úřad a stěžoval si na náš chybný postup, dosud se však vše ukázalo být v pořádku. Dle mého jde o jeho neustálé osobní útoky vůči mně a nynějšímu vedení obce,“ uvedla starostka.

Jak podotkla, svah je zasanovaný a ani podle odborníků z ministerstva životního prostředí není nebezpečný. „Do svahu byly umístěné hloubkové sondy, které žádné pohyby nezaznamenaly. Jen lehké a na úplně opačné straně. Zřejmě je způsobily těžké stroje, které tehdy vypomáhaly s kácením stromů,“ domnívá se Rajchlová.

Obec již od roku 2017 opět pronajímá parcely pod svahem rybářům. Aktuálně jich tam je asi šestatřicet. „Všichni samozřejmě o tom, jaký je stav svahu, vědí a jsou s tím srozumění. Větší místa pronajímáme za dvacet tisíc korun ročně, menší za deset. Než jsme k tomuto kroku přistoupili, pochopitelně jsme si ověřovali, zda opravdu nehrozí nějaké nebezpečí," uklidnila Rajchlová.

Stavební úřad mlčí

Jaká je skutečná situace s bezpečností svahu, však zcela jasné není. Stavební úřad v Mikulově na toto téma mlčí. „Stavební úřad Mikulov se touto věcí intenzivně zabývá s dotčenými subjekty a v tuto chvíli nebude poskytovat informace do médií z důvodu stále probíhajícího řízení," okomentoval mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.

Z hlediska stavby silnice mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi by mělo být vše v pořádku. „Jako vedoucí investičního úseku jsem měl v kompetenci stavbu Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117, která se prováděla v roce 2019 až 2020. Stavbou se rozumí zbudování nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014, a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Tato stavba je již zkolaudována," potvrdil Libor Olšák ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Naznačil zároveň, z jakého důvodu je stále na silnici platné omezení vjezdu aut nad tři a půl tuny. "Podle všeho je zde omezení ponecháno z toho důvodu, že  vlastník jednoho z pozemků provedl nepovolené terénní úpravy, které by mohly ohrožovat stabilitu svahu, a tudíž i komunikaci. Nyní to řeší stavební úřad," zmínil Olšák.