Patnáct metrů. Tolik už sebrala Dyje a povodně z pozemku manželům Dostálovým z Bulhar. Od roku 1999, kdy domek koupili, žijí ve strachu, že by se svah, který je pod jejich domem, mohl sesunout úplně. Teď mají naději, že dojde k nápravě. Obec chce totiž po dlouhých letech zažádat o dotaci. S úpravou souhlasí i ochranáři.

„Geologické průzkumy teď navíc ukázaly, že je tady písčité podloží. Takže máme opravdu strach, že jednou by se mohl do řeky sesunout i náš dům. Tedy pokud se s tím nic neudělá. Ale teď už to konečně vypadá, že se něco bude dít,“ doufal Stanislav Dostál, který bojuje za úpravu břehu už řadu let. Dokonce s ostatními majiteli domků, které svah ohrožuje, navezli do oblasti mnoho materiálu, jenž měl hráz zpevnit. Bezvýsledně.

Spolupráce obce

Situace je podle tamního starosty Jiřího Osičky i radního Jihomoravského kraje Ivo Poláka opravdu vážná. Svah je totiž od některých domků už je pár metrů.

„My i naši předchůdci jsme se snažili problém řešit už od roku 2000. Byli jsme nápomocní obci, chtěli jsme podat žádost do operačních programů životního prostřední v rámci protipovodňové ochrany. Nicméně obec tehdy ani v první výzvě v roce 2005, ani v druhé výzvě v roce 2007 nevyužila možnosti a k zásadnímu obratu došlo až po komunálních volbách, kdy obec v čele s Jiřím Osičkou velice intenzivně pracuje a spolupracuje jak s Jihomoravským krajem, tak s Povodím Moravy a ministerstvem zemědělství,“ upozornil Polák.

Na geologické průzkumy, které jsou nutné k podání žádosti o dotaci, a také na dopracování projektové dokumentace, přispěl kraj obci tři sta tisíc korun. Žádost musí Bulhary podat do patnáctého července.

Ochranáři souhlasí

„Žádost budeme skutečně podávat. Potřebujeme získat souhlasné stanovisko od Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava. Sesunující svah teď ohrožuje už asi dvacet rodinných domů. Je to opravdu nebezpečné, nevíme, kdy se může břeh sesunout úplně,“ netajil se obavami starosta Jiří Osička.

Zda obec získá potřebné peníze, není podle něj jisté. Potřebují teď územní rozhodnutí, které je odvislé i od vyjádření ochranářů.

Jak prozradil vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška, ve čtvrtek ráno podepsal závazné stanovisko, že není třeba dělat další speciální posudek.

„Bulhary situaci dlouho neřešily. Změna přišla až s novým starostou. Není to jednoduchá záležitost, protože Dyje je tady hraniční řekou chráněné krajinné oblasti. Část spadá tedy pod nás a část pod kraj. Víceméně jsme se ale s projektanty dohodli na všech zásadních věcech,“ uvedl Matuška.

Podle něj se však úpravou břehů může poničit zbytek neregulovaného toku Dyje. V březích navíc například hnízdí ledňáček, na dně žijí chráněné škeble. Pokud by navíc došlo ke snížení průtočnosti řeky, mohlo by to ohrozit život v nedaleké rezervaci na Pastvisku u Lednice.