Jiří Rambousek chystá na konec května svatbu. Svoji nevěstu si nechce vzít v obřadní síni, ale ve vinném sklípku. Aby si tam oba snoubenci mohli říct své ano, přišel Městský úřad v Hustopečích s novou vyhláškou.


„Chceme mít svatbu v krojích. Půjdou v nich i svědci a rodiče. Aby to bylo stylové, vybrali jsme si prostředí vinného sklípku s cimbálovou muzikou. Kroje budou z Moravy, ale půjde spíše o staročeskou svatbu. Moje budoucí manželka totiž pochází z Čech,“ prozradil ženich.
Snoubenci začali svatbu připravovat už v listopadu. I díky jejich zájmu odsouhlasila začátkem února rada města možnost uskutečnit svatbu mimo obřadní síň. „Jsme rádi, že nám na radnici vyšli vstříc. Do ničeho nám nemluví. Můžeme si tak svatbu zařídit celou po svém, včetně nejmenších detailů,“ chválil si postup radnice Jiří Rambousek.


Ročně mají v Hustopečích přibližně padesát svateb. „Asi deset procent snoubenců se zajímalo o možnost nechat se oddat mimo svatební síň. Proto jsme začali o této možnosti uvažovat,“ uvedla matrikářka hustopečského úřadu Dagmar Kočí. Podle ní snoubenci nejčastěji přemýšlejí o vinných sklepech nebo prostorách historického domu U Synků.


Podmínkou obřadu mimo obřadní síň je jen to, aby se svatba konala v katastrálním území Hustopečí. „Veškeré náklady a rizika nesou snoubenci sami. Jejich starostí je i výzdoba, recitace a hudba. Městský úřad zajistí obřad pouze po formální stránce. To znamená, že vyřídí potřebné doklady, zajistí oddávajícího a matrikářku a vystaví manželům oddací list. Snoubenci za tuto nadstandardní službu zaplatí tři tisíce korun,“ popsala hustopečská matrikářka.


Zajímavostí letošního roku podle ní je, že se někteří snoubenci chtějí brát v květnu. „Navzdory pověře – svatba v máji, nevěsta na máry – máme na květen nahlášené už čtyři svatby,“ potvrdila Kočí.


Břeclavská radnice nabízí snoubencům možnost oddat se hned na čtyřech místech. „Kromě obřadní síně v budově bývalého městského úřadu je to synagoga nebo zámeček Pohansko. Nabízíme také svatbu na lodi na Dyji. Snoubenci zaplatí za obřad na každém z těchto míst odlišný poplatek, což vyplývá ze smlouvy s provozovatelem. V létě je největší zájem o svatby v synagoze nebo na Pohansku. Oproti tomu svatbu na lodi jsme loni zajišťovali jen třikrát,“ srovnával vedoucí oddělení evidence obyvatel Jan Janovíček.


Podle jeho slov se mohou snoubenci brát i na jiném místě v katastru Břeclavi. „Musí se ale domluvit s oddávajícím a matrikou a zaplatit příslušný poplatek. Matrikářka potom zajistí nezbytné věci, které k obřadu patří. Na místě například nesmí chybět státní znak a oddávající musí mít řetěz s tímto znakem,“ doplnil.