Svatojakubská cesta je síť poutních cest, které vedou ke katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Ve středověku se tudy zbožní poutníci vydávali k hrobu svatého Jakuba, aby vyjádřili svou víru a pokání. Nyní by po ní přišli až do Mikulova.

„Věřím, že navázání Svatojakubské cesty na jižní Moravu pomůže získat popularitu našim unikátním církevním památkám. Už jen z toho důvodu, že církevní turistika je ve světě velmi populární a máme zde rozhodně zájemcům co nabídnout. Snažíme se naše město a jeho sakrální bohatství podporovat a propagovat," přivítal rozšíření Svatojakubské cesty starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Dnes je totiž pouť kromě svého původního významu také zajímavou turistickou trasou. Zájemci na ní mohou obdivovat proměňující se krajinu a přírodu, historické, církevní a kulturní památky nebo se setkat s místními obyvateli či poutníky z celého světa. Na jižní Moravě trasa navazuje na dolnorakouskou oblast Weinviertel i na již vyznačené trasy v sousedních krajích České republiky.

„Trasa vede po vyznačených pěších trasách Klubu českých turistů. Má charakteristické značení symbolem hřebenatky, která je znakem poutníků a tedy i Jakubské cesty," uvedla manažerka projektu, za kterým stojí Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, Monika Hlávková.

Jak dodala, díky projektu se některá místa na trase brzy dočkají osazení lavičkami nebo informačními panely. „Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava také připraví další marketingové aktivity k propagaci této významné poutní cesty na území jižní Moravy," slíbila Hlávková.

Přímo v Mikulově vede trasa od Klentnice přes přírodní rezervaci vrchu Turold, kde mohou poutníci navštívit jeskyni. Pokračování zde má dvě varianty – modře značená trasa míří přes ulice Hliniště a Bezručova na Svatý kopeček a po křížové cestě se pěší turisté dostanou na historické Náměstí. Červená směřuje přes Kozí hrádek a židovský hřbitov a končí také na historickém Náměstí. Dále vede Svatojakubská cesta přes státní hranici do Rakouska.

„V našem turistickém informačním centru se mohou poutníci zapsat do poutnické knihy a získají tady také razítko do svého credencialu. Z větší části se zde setkáváme s pěšími rakouskými poutníky. Z České republiky jich je zatím velmi málo," přiznala vedoucí mikulovského turistického informačního centra Marcela Koňáková.

Do projektu je zapojeno i dalších třináct jihomoravských obcí. Rozsah cesty na území jižní Moravy obnáší pětapadesát kilometrů.