Poznámky v knihách o jejím bídném stavu už ale neplatí. Kompletní oprava kaple zdárně skončila, kolaudace se uskutečnila letos na jaře a poslední červencový den o půl jedenácté dopoledne představí zástupci města a církve opravené dílo oficiálně veřejnosti.

„Kapli by měl u této příležitosti vysvětit monsignore Karel Janoušek,“ uvedl mikulovský starosta Rostislav Koštial.

Opravou prošla střecha, vnější i vnitřní omítky, podlahy, kamenná lucerna, socha Krista a kovaná barokní mříž. Kamenické restaurátorské práce měl na starosti tým mikulovského sochaře Radovana Krále, restaurace sochy Krista se ujala akademická sochařka Radka Levínská. Na nový kabát čeká ještě pískovcové schodiště ke kapli.

„Předběžný rozpočet na jeho opravu se pohybuje kolem jednoho a půl milionu. Nejprve se však musí vyřešit vlastnické vztahy, protože schodiště patří Lesům České republiky. V současné době s nimi jednáme,“ vysvětlil Koštial.

Po slavnostním otevření opraveného Božího hrobu, jehož originál dodnes stojí v Jeruzalémě, kaple sice volně přístupná nebude, přes mříže však do ní bude moci nahlédnout každý v jakoukoli dobu. I tak lze spatřit všechno, včetně sochy ležícího Krista.

„Na Svatém kopečku se prozatím neplánuje průvodcovská služba, nicméně vstup do kaple by bylo možné výjimečně domluvit se zástupcem vlastníka, tím je římskokatolická farnost,“ sdělila mluvčí Biskupství brněnského Martina Jandlová.

Iniciátorem rozsáhlé opravy byl sám mikulovský starosta. „Vstupní branka kaple byla poškozená, měl do ní přístup kdokoliv a kdykoliv. Proto musel Boží hrob čelit útokům vandalů, a skončil v tak zbídačeném stavu,“ popsal Koštial. Po dohodě se zástupci církve zbývalo sehnat na opravu kolem jednoho milionu korun. V roce 2009 se peníze podařilo vyčlenit z grantu díky spolupráci s Místní akční skupinou Mikulovsko.

Křížová cesta na Svatém kopečku v Mikulově, včetně kaple Božího hrobu, je významnou památkou evropského významu. Její zasazení do architektury města a krajiny je plné jedinečné krásy, po zásluze obdivované obyvateli i stále větším počtem turistů od nás i ze zahraničí.

„Radnice podniká vše pro to, aby získala dotaci na rekonstrukci celé křížové cesty. Od té doby, co kaple získala definitivně do svého vlastnictví církev, hledáme společně možnosti, jak se postarat o tuto výjimečnou architektonickou dominantu,“ uvedl starosta Koštial.

DANA SMRČKOVÁ