Byl jsem při tom, když dominantní stavba na dolní novomlýnské nádrži poprvé otevřela své brány veřejnosti. V pondělí, u příležitosti Světového dne vody. Takzvaný přelivný objekt a malou vodní elektrárnu si na hrázi prohlédli i žáci Základní školy Nádražní v Hustopečích.

„V současné době tudy teče asi sto čtyřicet kubíků za vteřinu. Při povodni v roce 2006 to bylo šest set padesát kubíků,“ popisoval žákům na betonové části výpustného zařízení vedoucí provozu Vodního díla Nové Mlýny Jan Ovesný.

Popisoval také, že do Nových Mlýnů se zejména po povodních dostává více dřeva. To připlouvá z řek, které do jezer ústí. Třeba až z Brna. Zanášení odpadem je dílem turistů, rybářů i nesvědomitých místních obyvatel.

Osmáci a deváťáci z hustopečské školy se podívali i do strojovny vodní elektrárny a obdivovali generátor. Technik jim prozradil, co dokáže obří Kaplanova turbína, která dělala obrovský randál. Prohlédli si ji při práci i zespodu. „Je to hodně zajímavé. Překvapilo mě, že je dole tak velká,“ byla z prohlídky nadšená školačka Markéta Křivánková.

Jak poznamenala učitelka Zlata Heřmanová, pro děti znamená taková akce velmi cennou zkušenost. „V rámci fyziky se dozvědí, jak to tady vlastně funguje. Kde se člověk s nimi k něčemu takovému dostane,“ ocenila příležitost seznámit se s prací vodohospodářů.

Některé její svěřenkyně si dokonce dělaly poznámky o získaných poznatcích. „To abychom byly chytřejší než paní učitelka,“ usmívala se školačka Ivana Dybová.

S dalšími spolužáky zvědavě poslouchala výklad a sledovala, jak pracují například česlové stěny, na kterých zůstávají takzvané plaveniny, tedy plovoucí předměty, které přinesla voda.

Vedoucího provozu zájem školy velmi potěšil. „Je to vůbec první škola ze širokého okolí, která o dílo projevila zájem,“ pochvaloval si Ovesný. Byl připravený na všechno. Mládežníci totiž kladli i záludnější otázky. „Kolik lidí se tady za rok utopí?“ zajímalo například jednu dívku. Když se dozvěděla, že se záchranáři s těmito případy setkávají na novomlýnských nádržích takřka každoročně, vyrukovala s další otázkou: „A jak velcí sumci tady jsou?“

Ovesný si o chvíli později musel promluvit s chlapci, kteří načerpali dostatek informací a v dlouhé chvíli házeli kamení do vody. „Když odebíráte materiál z hráze, potom se může stát, že se kvůli porušení protrhne,“ odradil je od další neplechy. Prohlídka se už naštěstí chýlila ke konci.

Vodohospodáři uspořádali Den otevřených dveří na Vodním díle Nové Mlýny u příležitosti Světového dne vody, který připadá právě na dvaadvacátého března. „Koná se proto, aby si lidé uvědomili význam vody pro život na naší planetě. Je třeba starat se zejména o sladkou vodu,“ uvedl Ovesný.

V České republice podle něj žijeme ve vodním blahobytu. „Lidé jen otevřou kohoutek a teče pitná voda, které je u nás nadbytek. Jenž pro zhruba jednu pětinu lidstva je naopak nedosažitelná,“ poznamenal Ovesný. V některých částech světa ji lidé pijí z řek, potoků a jezer. A pak umírají na nedostatek pitné vody, nebo její špatnou kvalitu.