Je Břeclav bezpečné město?

Troufnu si říct, že v tuto chvíli určitě ano.

Platilo to po celých pět let?

To tvrdit nemohu. Jsou města se srovnatelným počtem obyvatel, kteří jsou vystaveni větším útokům na bezpečnost i majetek. Současné statistiky ukazují, že Břeclav za posledních pět let urazila dlouhou cestu.

Jaká ta pětiletka byla pro vás?

Každý den je jiný. Městská policie prodělala obrovskou změnu. To lze doložit čísly, úspěšnými projekty i dotazníkovým průzkumem mezi lidmi.

Když jste nastupoval, byla ve městě velká poptávka po zvýšení bezpečnosti. Bylo to paradoxně pro vás lepší?

Určitě ano. Všechno špatné je k něčemu dobré. Neměl jsem tehdy dostatečný prostor k tomu, abych se stihl rozkoukat, a přišel pochod za Péťu a další akce. Otevřelo nám to ale hodně dveří k řadě institucí. Stát i Jihomoravský kraj začal Břeclav vnímat jinak. Začalo se dařit v grantových projektech, budoval se moderní kamerový systém. Naše technologie jsou již poplatné jednadvacátému století.

Jak to vypadalo předtím?

Nechci říct, že to byl pravěk, ale… Dnes se nám pracuje a dýchá mnohem lépe. Máme dostupné databáze a vlastní událostní systém. Vstoupili jsme také do povědomí veřejnosti. A to nejen v Břeclavi, ale celé České republice. Naše městská policie je skvělou značkou, nemáme se za co stydět. Jezdí sem na pracovní návštěvy starostové nebo ředitelé policií. Jsou věci, které u nás začínaly. Třeba S.O.S. hodinky pro penzisty. Nedávno tady byli lidé červeného kříže z rakouského Mistelbachu – projekt se jim velmi líbil. Máme také TagBust na rozeznávání pachatelů graffiti.

Vraťme se ještě do vašeho začátku. Jaké byly vaše představy, když jste nastupoval?

Když jsem porovnal informace, které jsem měl, se skutečností, byl jsem zklamaný. Hodně. Až jsem zvažoval, zda do toho jít.

Chtěl jste prchnout?

Chtěl. Přiznávám, že ano. Ať jsem otevřel kterékoliv dveře, sypali se na mě kostlivci nahromadění za dvacet let. Rok nula byl velmi náročný pro mě i podřízené. Bylo potřeba vytvořit organizační strukturu, rozdělit kompetence a dotahovat věci do konce. Bylo toho hodně. Mimo jiné stát se pro obyvatele partnery a získat si jejich důvěru.

Od starosty i z opozice zní na práci strážníků chvála. Vedení města s vámi počítá také nadále. Počítáte i vy s tím, že zůstanete šéfem městské policie?

Pakliže bude veřejnost a samospráva spokojená, chci pokračovat. Chci městskou policii posunout zase dál.

V čem vidíte rezervy?Velitel městské policie v Břeclavi Stanislav Hrdlička.

Je schválená novela přestupkového zákona, která nabývá platnosti k červenci. Bude to zátěž pro všechny. Musíme se na to odborně připravit, abychom od prvního července mohli přehodit myšlení a zbavit se toho zažitého. Slyšíme také nářky starostů z okolních obcí, kde by rádi vytvořili komfort, jaký mají lidé v Břeclavi. Zvažuje se proto širší pokrytí, s čímž souvisí navýšení nákladů a počtu lidí. A s tím je problém.

Jaký je zájem o práci u městské policie?

Při vypsání náboru se přihlásí možná sedm zájemců. Podmínky pro přijetí jsou dané legislativou. Nejsou výmyslem mým, pana starosty ani nikoho z opozice.

V čem je problém?

Splnit je potřeba fyzické předpoklady, mít zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost…

S tím je potíž?

Zkoumá se i spolehlivost. Zjišťujeme, zda se zájemce dopouštěl přestupků. Pokud jsme s ním řešili něco vážnějšího, vzít ho nemůžeme. Splnit je třeba také psychotesty. Když se ve finále člověk dozví, jaké peníze ho za to všechno čekají, mnohdy dlouho nevydrží. Přetáhne ho v uvozovkách konkurence. Policie, vězeňská služba či armáda. Benefity a mzdy jsou tam někde jinde.

Na starostu se obrací lidé s tím, že byste občas mohli nad některými přestupky přivřít oko. Jsou věci, u kterých jste tomu naklonění?

Je to velmi složité. Přihlížíme ke všem okolnostem přestupku. Jinak posuzujeme situaci, kdy v centru za dopravní špičky řidič zaparkuje v pruhu pro cyklisty, kteří se musí vyhýbat a dostávají se do ohrožení. A jinak když se to stane ve dvě ráno, kdy provoz téměř není. Nehážeme všechny do jednoho pytle. Mimo jiné přihlížíme k tomu, zda jde o člověka, u něhož se problémy neustále opakují.

Co pro vás znamená uniforma?

Respekt. Autoritu. Právo. Pomoc.

A v situaci, kdy ji máte na sobě?

Abych se tak choval. Abych tak působil.

Takže je to… Odpovědnost?

Bezesporu.

Na pozici velitele městské policie jste nastupoval za bývalého vedení města. Jak se na vaší práci odráží politické změny?

Téměř nijak. Nemohu říct, že by na nás byly vyvíjeny nějaké politické nebo klientelistické tlaky. Nikdo po nás nechce, abychom třeba házeli věci do autu. Když už někdo s něčím takovým přijde, vysvětluju mu, že už návod k trestnému činu je trestný.

Měříte všem stejně?

Všem stejně.

Takže když narazíte na auto pana starosty zaparkované na trávníku, objeví se na něm botička?

Ano.