„Oblast soutoku Moravy a Dyje byla vždy problémová z důvodu souběhu povodní. Ty výrazně ohrožovaly i Rakousko a Slovensko. V minulém století jsme proto vybudovali náročnou vodohospodářskou soustavu pro odlehčení kulminačních průtoků při povodních,“ sdělil ředitel pro správu povodí Povodí Moravy Antonín Tůma.

Jak upřesnil, jednalo se jak o nádrže Nových mlýnů, tak i o další technické opatření pod nimi. Jsou jimi například poldry či jiné napouštěcí objekty, které v případě velké vody dokáží odlehčit plným korytům.

„Po vyhodnocení povodní v roce 2006 se zástupci České republiky, Slovenska a Rakouska dohodli na tom, že je vhodné využít pokroků v oblasti srážko–odtokových modelů tak, aby se zlepšila předpovědní povodňová služba,“ objasnil Tůma důvod, proč na Břeclavsku přibudou na řekách a také v poldrech nové měřiče průtoků vody. Doplní ty stávající.

Pomohou sousedům

Spolupracovat bude s Povodím Moravy ještě intenzivněji i Český hydrometeorologický ústav, který je v tomto projektu partnerem rakouské strany. Z dat Povodí mohou totiž pracovníci ústavu předpovídat podle modelů další vývoj na řekách.

„Stávající předpovědní model Hydrog se rozšíří až po soutok Moravy a Dyje, to znamená po profil Hohenau a Moravský Svätý Ján. Model je v testovacím provozu už od února, ale zatím bez informací z devíti nových monitorovacích stanic. Proto v něm nejsou zahrnuta odlehčení do poldrů. Přesto už vydáváme předpovědi na osmačtyřicet hodin dopředu pro obě strany,“ upřesnila Eva Soukalová z Českého hydrometeorolo­gického ústavu.

Podle jejích informací byl systém v provozu už během letošních povodní v květnu a červnu. „Informace byly pro rakouskou stranu dostatečně čerstvé, takže nám děkovali za včasná varování a předpovědi,“ zhodnotila první úspěchy projektu. Rakušané totiž na březích řeky provádějí rozsáhle sanační práce a díky včasným zprávám mohli během několik dnů vše bezpečně ukončit.

V současné době jsou z devíti nových stanic hotové tři. A to dvě v Břeclavi a jedna v Moravské Nové Vsi. S výstavbou se začalo už i v Týnci. Následovat budou stanice u Nových Mlýnů, Bulhar, Nejdku, Hodonína a Lanžhota. Všechny práce mají být hotové v listopadu příštího roku. Už od letošního prosince však lidé na internetu najdou požadované údaje.

„Nové a rychlé předpovědi bych uvítala s vděčností. Zatím předpovědi získávám z internetu. Když se zvedá hladina, komunikuji s Hodonínem či Břeclaví. Mám i vlastní měřidlo, které mi dává alespoň relativní informace o tom, jak řeka stoupá. Když bude měření více, bude to jen dobře,“ byla s novým projektem spokojená starostka Týnce Hana Zoubková.

Náklady na projekt jsou asi pětadvacet milionů korun. Značnou část však získalo Povodí Moravy z evropských dotací, část zaplatil stát.