Současnou ochranu oblasti podle něj považují přilehlé obce za dostatečnou. Ministr Dusík oponoval.

„Jak je zřejmé z materiálů, které jsem vám již dříve předal, dotčené města a obce s tímto záměrem zásadně nesouhlasí. Obce jsou přesvědčeny, že pro ochranu evropsky významných lokalit Niva Dyje a Soutok – Podluží je základní ochranný režim již zajištěn ustanoveními v zákoně. Proto případné vyhlašování nové chráněné krajinné oblasti není potřeba,“ prohlásil ve Sněmovně Petrů.

Jak dodal, obce vede k vyslovení nesouhlasu také obtížná komunikace se Správou Chráněné krajinné oblasti Pálava a ministerstvem životního prostředí. „Ti prosazují priority formulované úzkým okruhem osob, tvořených zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny a vybraných nevládních ekologických organizací, před zohledněním zájmů a potřeb obyvatel i regionálních poměrů,“ prohlásil poslanec.

Petrů se zeptal ministra, jaké důvody vedou jeho rezort k tomu, že navrhl záměr vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti proti vůli obcí a měst.

„Z hlediska ochrany přírody se jedná o naprosto klíčové území, které bohužel postrádá odpovídající legislativní ochranu. Statut evropsky významné lokality je sice přínosný, nemůže však nahradit ochranu na úrovni chráněných krajinných oblastí, potažmo národních parků,“ je reagoval Dusík.

Proto je podle něj snaha o prosazení vzniku chráněné krajinné oblasti naprosto prioritní. „Je třeba přistoupit k realizaci tohoto projektu, protože každý rok zpoždění je kritický pro zde přítomné druhy živočichů. Snaha o zmaření projektu je krátkozraká, kdy krátkodobý zisk z nešetrně vytěženého dřeva nyní by vedl k tomu, že by byla o to složitější snaha o obnovu ekosystému v příštích desetiletích či staletích,“ je ministr přesvědčen.

„Lidé mají obavy, že nebudou moci vstupovat do lesa a podobně. Proto pracovníci ministerstva a agentury jednají s občany na v samosprávách na jednání zastupitelstev a vysvětlují, co bude pro ně vznik chráněné krajinné oblasti znamenat, jaká omezení z toho plynou,“ řekl Dusík.

Zemědělské pozemky jsou podle něj ve třetí zóně ochrany přírody, tudíž omezení pro život a rozvoj obcí nevzniknou. „Přesto je proti vzniku chráněné krajinné oblasti vedena poměrně masivní kampaň, která však straší občany nepravdivými argumenty, že dojde k oslabení pozice místních samospráv, dojde k poklesu cen pozemků, že ministerstvo nekomunikuje s občany a podobně. Diskuse probíhají,“ zdůraznil Dusík s tím, že v pátek navštíví oblast a podebatuje se starosty.