Radní města ho do funkce jmenovali ve středu. „Od nového vedoucího očekáváme, že zajistí stabilizaci a další rozvoj Technických služeb tak, aby pracovaly k plné spokojenosti obyvatel města a byly schopné rychle řešit jejich připomínky,“ uvedl starosta města Svatopluk Pěček.

Osička vystudoval brněnské Vysoké učení technické. V minulosti působil v bankovnictví, do loňska byl místostarostou Velkých Bílovic.