S výsledkem je spokojený generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Surý. „Nedošlo k vážným problémům. Práce zahrnovaly rekonstrukci kolejí a výhybek ve střední části stanice. Změna jejich polohy zrychlila průjezd vlaků ve směru Vídeň – Brno a Vídeň – Přerov," shrnul Surý.

Soupravy mohou nyní vjíždět do odbočky rychlostí 80 až 100 kilometrů v hodině. 
„V přímém směru je to ještě mnohem rychleji. V daleké budoucnosti to může umožnit i průjezd vysokorychlostních vlaků. Ty klasické budou moci jezdit až stočtyřicítkou, Pendolina i víc," doplnil Surý.

Stavbaři položili více než pět kilometrů nových kolejí, které spojilo 67 výhybek 
s elektrickým ohřevem. Použití bezstykových kolejnic se podle Surého projevilo klidnější jízdou vlaků a tedy vyšším komfortem cestování.

Ivanna Ostash, žijící 
v Břeclavi, si v poslední době všimla na kolejích spíše jiných změn. „Zmizeli dělníci 
a s nimi ubylo výluk," uvedla mladá žena, která cestuje vlakem z okresního města po republice poměrně často.

Šéf SŽDC Surý se vyjádřil kladně k loňskému otevření dopravního terminálu v Břeclavi, jenž lépe propojil vlakovou a autobusovou dopravu.

Starosta zmínil přednádraží

Břeclavský starosta Pavel Dominik v úterý připomněl, že město se na akci nijak nepodílelo. Zvýšení bezpečnosti 
a komfortu cestujících však uvítal. „Každému je snad zřejmé, že železnice byla, je a doufám, že i bude, významným fenoménem a zásadní záležitostí Břeclavi," nechal se slyšet Dominik.

Starosta dále oznámil, že město plánuje v následujících letech opravy alespoň prostoru před nádražní budovou.

Podle Karla Mory ze společnosti Elektrizace železnic Praha znamená završení druhé etapy rekonstrukce, úzkého hrdla celého uzlu, zároveň jednu z prvních dokončených modernizací železničních uzlů na koridoru mezi Prahou a Břeclaví. „Byla to poměrně náročná stavba. Pracovalo se za provozu," podotkl předseda představenstva společnosti, jež byla spolu s AŽD Praha zhotovitelem díla.

Projekt zahrnoval i obnovení trakčního vedení a instalace elektronického zabezpečovacího zařízení třetí generace. Umožní to v budoucnu dálkové řízení ve stanici z centrálního pracoviště v Přerově. Zbývá dokončit jen modernizaci mostu na Pohansku.

Významný břeclavský železniční uzel má v posledních letech za sebou i přestavbu osobního nádraží, úpravy jižní a severní části stanice či přednádraží.

V ČÍSLECH1,03 miliardy korun bez DPH jsou náklady modernizace železničního uzlu Břeclav, druhé etapy
700 milionů korun je příspěvek Evropské unie
5 kilometrů nových kolejí položili stavbaři
67 výhybek koleje spojilo
100 km/h je nyní maximální rychlost vlaků, jíž mohou vjíždět do odbočky (směr Vídeň – Brno a Vídeň – Přerov), v přímém směru ještě vyšší rychlostí
2 roky trvala druhá etapa oprav železničního uzlu Břeclav
2007 je rokem zahájení celé rekonstrukce úseku