„Na včerejším mimořádném zastupitelstvu jsme odhlasovali odkup části nemovitosti v areálu sokolovny. Zatím s vydražitelem uzavíráme smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Na devadesát osm procent můžu říct, že tělocvična bude patřit městu,“ uvedl včera pohořelický starosta Josef Svoboda.
Odkoupením části sokolovny město získá jistotu, že jeho obyvatelé si budou mít jít kam zacvičit. Tělocvičnu využívají desítky především rekreačních sportovců.

„Vydražitel je místní, takže naše potřeby chápe. S ním žádný problém není. Pokud by ale náhodou v budoucnu areál včetně tělocvičny koupil třeba někdo cizí, už bychom takovou jistotu neměli,“ vysvětlil tah pohořelických zastupitelů starosta.
Sokolovna naposledy sloužila České obci sokolské ještě před rokem 1948. Dnes ve městě žádný aktivní příslušník sokola necvičí, organizace se proto rozhodla areál prodat v dražbě prostřednictvím pecializované firmy.

Původně si na objekt brousila zuby právě pohořelická radnice, jejíž zástupci se dražby ta ké zúčastnili. Cena za sokolovnu se ale vyšplhala do závratné výše a radnice tolik peněz z městské kasy uvolnit nechtěla.
Areál nakonec za dva miliony osm set tisíc korun vydražil místní podnikatel Zdeněk Mlčoch, který v něm provozuje restauraci.