Ze zkušeností odborníků vyplývá, že počet potkanů ve městě velikosti Podivína může dosahovat až k několika stovkám. „Konkrétní čísla ale budeme mít až příští týden, kdy začneme s druhou vlnou," poznamenal vedoucí skupin pohybujících se v podivínských ulicích František Skřivánek.

Do města vedeného starostou Stanislavem Machovským se deratizéři vydávají dvakrát ročně. V případě oznámení obyvatel i častěji. „Většinou jde o udržovací práce, ale občas se objeví požadavky lidí na vytrávení určité části. Firma tady pak nechá nástrahy a člověk si to vyřídí i sám," zmínil starosta Machovský.

Zahynou za týden

Deratizéři nyní prochází celé město. Pozornost směřují převážně ke kanálům a norám. „S firmou spolupracujeme dlouhodobě, takže ti lidé už vědí, na co se zaměřit. Nemusíme jim ani říkat, co a kde," doplnil Machovský.

Že budou mít v Podivíně a dalších městech na Břeclavsku co na práci, je podle jednatele Bubrinky patrné ze dvou posledních zim, které byly na tuhé mrazy skoupé. „Samice mohou mít až pět vrhů za rok (jeden vrh přináší i deset mláďat – pozn. red). Teplá zima může znamenat jeden vrh navíc. Pokud potkani mají výhodné podmínky, jsou aktivnější. Nemají problém vylézat ven a hledat potravu. Liší se to však místo od místa," vycházel Bubrinka ze zkušeností.

I proto je nutné, aby se deratizéři do míst v krátké době vraceli s druhými a třetími pokládkami jedů. V Podivíně budou ještě 17. a 25. března. „Týden je zhruba doba, kdy zahynou ti, kteří nástrahy sežrali," doplnil jednatel.

Podivín není jediným městem, do něhož se deratizéři v blízké době vypraví. V rozpise mají například Hustopeče nebo Velké Pavlovice. I přes vhodné podmínky pro rozmnožování hlodavců, ovšem není na Břeclavsku situace kritická. „Vím, že k nám firma jezdí, ale problém s potkany jsem nezaznamenala, zprávy nemám ani od známých. Spíše půjde o udržení nízkého počtu," zamýšlela se třeba Velkopavlovičanka Lucie Prokešová.