„Úřad zjistil možné porušení právních předpisů a toto zjištění postoupil ke správnímu řízení o přestupku pro podezření, že NWT jakožto obchodník s plynem, ukončila v rozporu s energetickým zákonem ke dni 15. září 2022 dodávky plynu do šestadvaceti odběrných míst společnosti Teplo Břeclav,“ oznámil jednatel Marták.

Teplo po NWT vymáhá náhradu škody, která podle zástupců firmy kvůli ukončení dodávek vznikla. Podle Břeclavských jde až o sedmdesát milionů korun. To však energetická firma, která skončila v insolvenci, popřela. Stejně jako insolvenční správce.

Obyvatelé téměř tří tisíc domácností v Břeclavi dostane peníze z přeplatků za loňské vytápění.
Přeplatky za teplo, Břeclav vrací lidem přes patnáct milionů. Cena klesla

NWT vyhlásila úpadek v říjnu loňského roku. Důvodem byly dopady ruské vojenské agrese na Ukrajině. Do potíží se kvůli tomu dostali obyvatelé města, když Teplo muselo v krátké době zajistit jiného dodavatele. Ovšem za mnohem vyšší cenu. Náklady obyvatel vyletěly na pětinásobek. Při vyúčtování se následně ukázalo, že suma bude ve výsledku nižší a Teplo lidem vrátí přeplatky za více než patnáct milionů.

Dlužnický insolvenční návrh podala společnost NWT u Krajského soudu v Brně kvůli tomu, že nebyla schopna dále splácet své závazky. „Cílem je přeorganizovat společnost tak, aby životaschopné projekty nadále pokračovaly, zaměstnanost byla pokud možno zachována a věřitelé mohli být v co nejvyšší míře postupně uspokojeni,“ ujišťovala dříve tehdejší mluvčí NWT Michaela Vávrová.