„Devátého září nám společnost NWT oznámila, že přerušuje dodávky plynu z důvodu údajné nemožnosti plnění. Dodavatel to zdůvodnil rostoucími cenami plynu na trhu s komoditami. S tímto postupem zásadně nesouhlasíme a považujeme jej za protiprávní. V této chvíli však nejsme schopní toto rozhodnutí dodavatele nijak zvrátit,“ vysvětloval jednatel Martin Marták.

Ujistil, že v TEPLO Břeclav dělají maximum proto, aby zajistili plyn od jiných dodavatelů. „Tak se chceme vyhnout riziku úplného odpojení, které by znamenalo přerušení dodávek tepla a teplé vody pro naše odběratele. Bohužel jsme se však kvůli postupu NWT ocitli v situaci, která nás nutí odebírat zemní plyn za aktuální ceny a tím bohužel dochází k navýšení cen,“ doplnil Marták.

K Janohradu v lednickém zámeckém parku se sjeli milovníci veteránů na jeden z posledních letošních srazů.
Aerovky i embéčka. Milovníci veteránů ukončili sezonu u Janohradu

Firma, která provozuje zejména zařízení tepelného hospodářství ve vlastnictví města, bude usilovat o náhradu škody a její následné promítnutí i do cen odběratelů. „Celá situace je o to nepochopitelnější, že TEPLO Břeclav vyhlásilo soutěž na dodavatele plynu pro roky 2022 a 2023 již na jaře 2020 právě proto, aby nový dodavatel měl možnost si dodávky plynu zasmluvnit a zajistit s dostatečným předstihem a za ceny plynu dostupné v roce 2020,“ pokračoval jednatel.

Společnost TEPLO Břeclav tak uzavřela již před dvěma lety smlouvu s NWT, která vyhrála výběrové řízení na dodávky zemního plynu pro období letošního a příštího roku v cenové úrovni do pěti set korun na megawatthodinu.

V případě ceny 628 korun za gigajoule tak pětinásobné zvýšení znamená 3 030 korun za gigajoule. TEPLO Břeclav musí postupovat podle metodiky Energetického regulačního úřadu, která určuje přímou vazbu mezi cenou zemního plynu a tepla.